ในวันที่ 13-14 ธันวาคม 2552 มีปรากฏการณ์ฝนดาวตกเจมินิดส์ (Geminids Meteor Shower) เริ่มตั้งแต่เวลา 24.00 น. ของวันที่ 13 ธันวาคม เป็นต้นไป และจะมีมากที่สุดในช่วงเวลา 02.00 น. ของเช้าวันที่ 14 ธันวาคม โดยฝนดาวตกเจมินิดส์เป็นฝนดาวตกที่น่าจับมากที่สุดในประเทศไทย เนื่องจากมีจำนวนดาวตกมาก เกิดในฤดูหนาว ซึ่งอากาศดี ท้องฟ้าใส ที่สำคัญในระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม นี้ เป็นคืนแรม 15 ค่ำ ไม่มีแสงจันทร์รบกวนตลอดทั้งคืน อีกทั้งการเก็บสถิติที่ผ่านมาพบมีดาวตกเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 100 ดวง

ฝนดาวตกเจมินิดส์ เป็นฝนดาวตกที่แตกต่างจากฝนดาวตกทั่วไป คือ ไม่ได้เกิดจากธารอุกาบาตของดาวหาง แต่เกิดจากธารอุกาบาตของดาวเคราะห์น้อย ดังนั้นอุกาบาตจึงมีขนาดใหญ่ และคาบการเกิดดาวตกยาวนาน

 

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป