กระแสการใช้งาน smart phone และ tablet ของประเทศไทย สูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่ออุปกรณ์พกพาเหล่านี้อยู่ติดตัวผู้คนไปด้วยทุกที่ และจะเป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์มากหากมี Application ที่สามารถใช้เรียกดูข้อมูลช่วยอำนวยความสะดวกหรือช่วยทำงานได้ในทันที

สวทช. เล็งเห็นถึงความต้องการใช้งาน Application บน smart phone ที่เพิ่มขึ้น จึงได้พัฒนา Application เพื่อใช้งานต่างๆ ทั้งบน Android OS , iOS และ Windows Phone สามารถเลือกดู Application ทั้งหมดที่สวทช. พัฒนาได้ดังนี้

  • ระบบ Android เข้าได้ที่ https://play.google.com/store/ search คำค้น nectec
  • ระบบ iOS ต้องลงโปรแกรม iTune ก่อน ใช้คำค้น nectec
  • ระบบ Windows Phone เข้าได้ที่ http://www.windowsphone.com/th-th/store แล้ว search คำค้น nectec

จะพบ Application ที่พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเลิกทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ NECTEC ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในของ สวทช.

ตัวอย่าง Application ที่เป็นที่นิยมและมีการ download ใช้งานมาก มีดังนี้

thaidictTHAI DICT

พจนานุกรม ประสิทธิภาพสูง พร้อมเครื่องมือการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ และ ลูกเล่นไม่เหมือนใคร มีฐานข้อมูลใหญ่ที่สุดและดีที่สุด ด้วยเทคนิคพิเศษ หาคำคัพท์ ได้หลายมิติ

จำนวนการติดตั้ง 1,000,000 - 5,000,000

 

 

 

Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thana.info.thaidict

iOS : https://itunes.apple.com/th/app/dict-thai/id370603801?mt=8

Windows Phone : http://www.windowsphone.com/th-th/store/app/th-dictionary/848bb1e3-f338-48f2-a498-04f2d5daf2ca

 

tvisTVIS : Traffic Voice Information Service

แอพที่เอาไว้ใช้ดูสภาพการจราจรและระดับน้ำในคลองใกล้บ้านท่าน รายงานสภาพจราจรด้วยเสียงอัตโนมัติออนไลน์ สามารถค้นหาข้อมูลได้ด้วยเสียง โดยการพูดชื่อถนนที่ต้องการ เพราะมีระบบรู้จำเสียงพูดภาษาไทย

จำนวนการติดตั้ง 100,000 - 500,000

 

 

Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=hlt.tvis

iOS : https://itunes.apple.com/th/app/tvis/id606945936

 

yaandyouYaAndYou application  

สำหรับสืบค้นและบริการข้อมูลความรู้ด้านยาและสุขภาพ พัฒนาขึ้นโดยมูลนิธิเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบยา (มูลนิธิ วพย.)และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) แอพฯ นี้เป็นประโยชน์ต่อแพทย์ พยาบาลและผู้ป่วยได้มากเลยทีเดียว เนื่องจากผลการสืบค้นจะแปลผลเป็นภาษาไทยที่เข้าใจได้ง่าย

จำนวนการติดตั้ง 50,000 - 100,000

 

Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yayou

iOS : https://itunes.apple.com/th/app/yaandyou/id459400481

Windows Phone : http://www.windowsphone.com/th-th/store/app/yaandyouwp/3ab3f197-70a3-4468-b33b-9666ace30acf

 

baikhaoBiaKhaoNK

เครื่องประมาณความต้องการธาตุไนโตรเจน-โพแทสเซียมของต้นข้าวในนาโดยใช้โทรศัพท์มือถือ 

จำนวนการติดตั้ง 5,000 - 10,000

Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=ptl.baikhaonk

 

 

museumpoolMuseums Pool

ช่วยในการนำชมพิพิธภัณฑ์ทั้งแบบไม่ต้องเดินทางไปที่พิพิธภัณฑ์และแบบเดินทางไปเยี่ยมชมเอง โดยวิธีการนำชมแบบที่เดินทางไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์นั้น ผู้เข้าชมจะต้องไปใช้กับ QR Code ที่ติดอยู่กับวัตถุจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ เพื่อดูเนื้อหาของวัตถุจัดแสดงนั้นได้ รวมถึงจะแสดงภาพมัลติมีเดียให้ผู้เข้าชมเข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้น

จำนวนการติดตั้ง 100 - 500

 

Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nectec.dmi.museums_pool

iOS : https://itunes.apple.com/th/app/museums-pool/id727485824?mt=8

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป