สรุปย่อส่วนหนึ่งของรายงานแผนรับมือตอบสนองสถานการณ์  โรคไวรัสอีโบลา โดยองค์การอนามัยโลก  
 
(WHO: Ebola Response Roadmap Situation Report, 15 Oct 2014)
 
แปลโดย ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์, ฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ สวทช., 17 ต.ค. 2014
 
ที่มา : http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/136508/1/roadmapsitrep15Oct2014.pdf?ua=1
 

 
นับถึง 12 ต.ค. มีรายงานจำนวนผู้ต้องสงสัยว่าติดเชื้อ, ผู้อาจติดเชื้อ หรือผู้ที่ได้รับการยืนยันแล้วว่า ติดเชื้อไวรันโรคอีโบลา (Ebola virus disease, EVD) แล้ว รวม 8,997 ราย ใน 7 ประเทศ (กินี, ไลบีเรีย, ไนจีเรีย, เซเนกัล, เซียร์ราลีโอน, สเปน และสหรัฐอเมริกา) โดยเสียชีวิตแล้ว 4,493 ราย
 
สถานการณ์ในกินี, ไลบีเรีย และเซียร์ราลีโอน ชัดเจนว่ากำลังแย่ลง คือมีการแพร่กระจายโรคอย่างกว้างขวาง และยังคงมีการติดโรคอย่างต่อเนื่อง ในประเทศที่พบการติดเชื้อประจำถิ่นคือ ไนจีเรียและเซเนกัลนั้น ใกล้ครบ 42 วันนับจากวันที่ยืนยันว่า อาจมีการติดโรคครั้งหลังสุด ส่วนในสเปนและสหรัฐอเมริกา ยังคงตรวจติดตามความเป็นไปได้ในการติดต่อโรค
 
มีการตั้งชุดปฏิบัติการฉุกเฉินด้านอนามัยของสหประชาชาติเป็นครั้งแรกเรียกว่า UNMEER (UN Mission for Ebola Emergency Response) โดยมีภารกิจหลักในการจัดทำกลยุทธ์การหยุดยั้งการแพร่กระจายของโรค, ดูแลรักษาผู้ป่วย, จัดการบริการที่จำเป็นขาดเสียมิได้, รักษาความมั่นคงและป้องกันการแพร่กระจายโรคไปยังประเทศอื่นๆ ที่ปัจจุบันยังไม่ได้รับผลกระทบ
 
มีบุคลากรด้านสุขภาพที่ติดเชื้อ EVD แล้ว 427 ราย นับถึง 12 ต.ค. โดย 236 รายเสียชีวิต WHO สืบสวนกรณีต่างๆ อย่างกว้างขวาง เพื่อจำแนกสาเหตุของการติดเชื้อในแต่ละกรณี เบื้องต้นหลักฐานบ่งชี้ว่ากาคติดเชื้อไม่ได้เกิดขึ้นระหว่างการรักษาหรือดูแลผู้ป่วยโรคนี้
 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป