จากเผยแพร่ในวารสาร Journal of General Physiology ฉบับเดือนกรกฎาคม นักชีวเคมีจาก Kansas State University ค้นพบมือที่เป็นตัวช่วย ได้แก่กลุ่มของโปรตีนที่มีโครงสร้างคล้ายห่วงขนาดเล็กๆ ที่อยู่บนผิวของเซลล์ ห่วงเหล่านี้คล้ายกับนิ้วมือ โดยพวกเขาสังเกตเห็นห่วง 7 ห่วงบนผิวเซลล์ของแบคทีเรีย E. coli และค้นพบว่าห่วงเหล่านี้สามารถเปิดและปิดเพื่อจับเหล็ก (iron) จากที่อยู่รอบๆ ในสิ่งแวดล้อม การค้นพบครั้งนี้จะทำให้พบวิธีใหม่ในการป้องกันพวกเราและสัตว์จากการติดเชื้อแบคทีเรีย

Phillip Klebba ผู้นำคณะนักวิจัยพูดว่า แบคทีเรียต้องใช้เหล็กในการทำให้คนหรือสัตว์ติดเชื้อ โดยใช้โปรตีนจับเหล็กจากสิ่งแวดล้อมโดยรอบและนำเหล็กเข้าสู่เซลล์

ในการศึกษาครั้งนี้นักวิจัยใช้วิธีการที่เรียกว่า site-directed spectroscopic analysis กับเซลล์ E.coli เพื่อติดตามการทำงานของโปรตีนขนส่ง (transport protein) บนผิวเซลล์ และพวกเขาพบว่าห่วงทั้ง 7 ห่วงบนผิวเซลล์เคลื่อนที่ในขณะที่มองหาเหล็กพบและดูดซึมเหล็กจากสิ่งแวดล้อมโดยรอบ เพื่อต่อมาขนส่งเข้าสู่เซลล์

Klebba พูดว่าขบวนการดูดซึมเกิดขึ้นรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ใช้เวลาน้อยกว่า 1 วินาทีในการมองหาเหล็กพบ จับเหล็ก และเริ่มขบวนการขนส่งเข้าสู่เซลล์ ถ้าพวกเราสามารถเข้าใจขบวนการเหล่านี้ทำงานอย่างไรแน่นอน พวกเราจะสามารถออกแบบและสร้างโมเลกุลขนาดเล็กซึ่งสามารถยับยั้งขบวนการขนส่งเหล็ก ซึ่งจะเป็นสารต้านจุลชีพที่สามารถป้องกันพวกเราและสัตว์จากโรคที่เกิดจากแบคทีเรีย

คณะนักวิจัยจะทำการทดลองต่อไปเพื่อให้เข้าใจดีว่าห่วงทั้ง 7 ห่วงจัดการอย่างไรเพื่อที่จะนำเหล็กจากภายนอกเข้าสู่ภายในเซลล์

ที่มา: Kansas State University (2014, July 15). Protein's 'hands' enable bacteria to establish infection, research finds. ScienceDaily. Retrieved August 15, 2014, from http://www.sciencedaily.com/releases/2014/07/140715142755.htm

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป