ปีนี้ธรรมชาติแสดงความรุนแรงมากกล่าว คือ ร้อนสุดๆ ฝนสุดๆ และก็ทำว่าจะหนาวสุดๆ ช่วงนี้ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว ซึ่งเป็นฤดูที่คนส่วนใหญ่ตั้งหน้าตั้งตารอเพราะเป็นฤดูที่มีอากาศที่ค่อนข้างเย็นสบาย ประจวบเหมาะกับมีช่วงวันหยุดยาวในเทศกาลปีใหม่ คนส่วนมากจึงนิยมที่จะพักผ่อนหรือท่องเที่ยวกันในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภูเขา อุทยานแห่งชาติ ทะเล เป็นต้น แต่อย่าลืมไปว่าในฤดูหนาวของทุกๆ ปีก็จะมีภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นเป็นประจำมากมายทุกคนเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับภัยที่มีพร้อมกับฤดูหนาวกันแล้วหรือยัง

สิ่งที่ต้องระวังในฤดูหนาว

ไข้เลือดออก มักจะเป็นโรคที่เกิดขึ้นในช่วงปลายฝนต้นหนาว โดยเฉพาะปีนี้น่ากลัวเพราะเหตุว่าฝนตกบ่อย ทำให้มีจุดที่มีน้ำขังนอกบ้านหรือในบ้านอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น อ่างน้ำ กะละมัง ที่รองขาตู้กับข้าว ฝากะลา ฝาโอ่งน้ำ รางน้ำใต้หลังคา แจกันเป็นต้น การที่มีน้ำขังอยู่ ตามภาชนะต่างๆ ทำให้ยุงลายมีที่ออกไข้และพักเดียวก็จะกลายเป็นยุงลายซึ่งเป็นพาหะของไข้เลือดออก
การป้องกัน  ใส่ทรายอะเบทในแหล่งน้ำที่ไม่ใช้ดื่ม ให้สุขศึกษากับประชาชนเพื่อให้ช่วยกันทำลายแหล่งลูกน้ำยุงลาย ป้องกันไม่ให้ยุงกัดในตอนกลางวัน

ไข้หวัด และไข้หวัดใหญ่ ถือเป็นโรคสามัญธรรมดากับหน้าหนาว หวัดสมัยก่อนมีอาการแค่อ่อนเพลีย น้ำมูกไหล ไอ จาม นอนพักสักวันสองวันก็กลับไปทำงานเหมือนเดิมได้ แต่สมัยนี้มีหวัด 2009 ที่รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้
การป้องกัน  ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ดื่มน้ำมากๆ หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด ถ้าพบอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ นอกจากโรคไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่แล้ว ยังมีโรคที่ ควรระวังในฤดูหนาวอีกมากมาย อาทิเช่น โรคปอดบวม โรคหัด โรคหัดเยอรมัน โรคสุขใส และโรคอุจจาระร่วง

ไฟไหม้ การเกิดไฟไหม้ในฤดูหนาวเกิดขึ้นจากความชื้นในอากาศหน้าหนาวมีความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศต่ำ กล่าวคือไม่ค่อยมีน้ำอยู่ในอากาศ ทำให้สิ่งของต่างๆ มีสภาพแห้งกว่าหน้าฝน วัสดุที่แห้งๆ เหล่านี้สามารถติดไฟได้ง่ายกว่าวัสดุที่เปียกชื้น ประกอบกับถ้ามีลมพัดแรงจะทำให้เพลิงไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็ว และยากต่อการควบคุมเพลิง
การป้องกัน ควรเพิ่มความระมัดระวังในการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟทุกประเภท ปิดสวิตซ์ไฟ ถอดปลั๊กไฟ ปิดวาล์วถังก๊าซ ดับธูปเทียนให้สนิท หลีกเลี่ยงการเผาขยะในช่วงที่ลมกระโชกแรง ไม่ก่อกองไฟผิงให้ความอบอุ่นกับร่างกายใกล้บ้านเรือนเพราะสะเก็ดไฟอาจปลิวไปติดบ้านเรือน ทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้

หมอก ในช่วงเช้าของฤดูหนาวมักจะมีหมอกลงจัด ทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่ดี จึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่มักเกิดอุบัติเหตุทางถนนอยู่เป็นประจำ
การป้องกัน ผู้ขับขี่ควรเปิดไฟส่องสว่างหน้ารถ และไฟตัดหมอก ไม่ขับรถเร็ว เว้นระยะห่างจากรถคันอื่นให้มากกว่าปกติ กรณีหมอกลงจัดจนไม่สามารถมองเห็นเส้นทางได้อย่างชัดเจน ให้หยุดรถในบริเวณที่ปลอดภัย และรอจนกว่าทัศนวิสัยดีขึ้น จึงค่อยขับรถต่อไป

แหล่งที่มา : www.npc-se.co.th กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป