บัจจุบันราคาน้ำมันมีผลต่อค่าใช้จ่ายของผู้ที่ขับรถยนต์จำนวนมาก เพื่อนพนักงานหลายท่านหันมาติดตั้งเชื้อเพลิงที่ถูกกว่าน้ำมัน เช่น ติดตั้งก๊าซ LPG หรือ NGV เพื่อลดค่าใช้จ่าย ซึ่งในขณะเดียวกันนั้นข่าวสารอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ที่มีการติดตั้งก๊าซ ก็มีอย่างต่อเนื่องตามสื่อต่างๆ ทำให้ผู้ใช้งานสงสัยว่ามีความปลอดภัยแค่ไหนสำหรับการใช้เชื้อเพลิงดังกล่าว S&E NEWS ในเดือนนี้จึงขอนำเสนอความรู้เกี่ยวกับรถยนต์ที่ติดตั้งก๊าซและข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยครับ


biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป