เพื่อนพนักงานทุุกท่าน แม้ว่าสถานการณ์บ้านเมืองของเราในขณะนี้ดูจะสงบลงบ้างก็ตาม แต่ก็ยังมีข่าวความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการลอบวางระเบิดออกมาเป็นระยะ เช่น ที่พรรคการเมือง สถานที่สาธารณะ สถานที่ราชการ ร้านค้าต่างๆ เป็นต้น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้มีผู้บาดเจ็บ ทรัพย์สินเสียหายและบางครั้งถึงขั้นมีผู้เสียชีวิตตามที่ปรากฏให้เห็นตามสื่อต่างๆ ทั้งนี้หากเพื่อนพนักงานพบวัตถุต้องสงสัยวางอยู่ภายในพื้นที่อุทยานฯ หรือนอกพื้นที่อุทยานฯ S&E NEWS ในเดือนนี้ขอนำเสนอสิ่งที่ต้องปฏิบัติเมื่อพบสิ่งที่ต้องสงสัยเพื่อที่จะปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป