ประเทศไทยมีการพัฒนาขนาด (Size Chart) ที่เป็นมาตรฐานสำหรับรูปร่างของคนไทย ผ่านเว็บไซต์ www.sizethailand.org โดยใช้เทคโนโลยี 3D Body Scanning ซึ่งใช้เทคโนโลยีริ้วแสง (Light stripe) ที่ได้รับการยอมรับว่าปลอดภัยต่อร่างกาย จากบริษัท The USA Textile/Clothing Technology Corporation โดยการสร้างแถบแสงขาวที่เรียงตัวกันเป็นแนวฉายลงบนพื้นผิวร่างกายจากรอบทิศทาง เนื่องจากแถบแสงที่ฉายออกมาแหล่งกำเนิดนั้นเป็นเส้นตรงที่เรียงตัวขนานกัน และจะมีแนวเส้นบิดเบี้ยวไป เมื่อตกกระทบพื้นผิวที่มีความโค้งนูน ซึ่งก็คือ ร่างกายมนุษย์ จากหลักการดังกล่าว ตัวตรวจจับของเครื่อง 3D Body Scanner จะตรวจจับภาพรูปร่างของริ้วแสงทั้งหมดที่ปรากฏบนพื้นผิวร่างกายจากรอบทิศทางด้วยเซ็นเซอร์จำนวน 12 ตัว แล้วนำภาพเหล่านั้นมาประมวลผลโดยซอฟต์แวร์เพื่อคำนวณ และสร้างออกมาเป็นแบบจำลองวัตถุรูปทรงสามมิติในคอมพิวเตอร์ได้

ผลงานจากโครงการนี้ มีการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมด้านต่างๆ ดังนี้

1. อุตสาหกรรมเสื้อผ้าและสิ่งทอ ผู้ผลิตเสื้อผ่าสามารถออกแบบและกำหนดไซส์ของเสื้อผ้า เพื่อให้สอดคล้องกับแต่ละขนาดรูปร่างของกลุ่มลูกค้า

2. อุตสาหกรรมยานยนต์ สามารถกำหนดตัวแปรสำหรับการออกแบบเพื่อเพิ่มความพอดีและสะดวกสบายให้ผู้ขับขี่รถยนต์ เช่น เบาะรองนั่ง

3. การยศาสตร์ ช่วยในการจัดวางรูปแบบของที่ทำงานและออกแบบอุปกรณ์สำนักงานให้เหมาะสม สะดวก ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

4. อุตสาหกรรมการแพทย์ สามารถใช้ข้อมูลขนาดรูปร่างและสัดส่วนคนไทยในการวิเคราะห์เรื่องสุขภาพและศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางสรีระของประชากรไทย

บรรณานุกรม: ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ. รายงานประจำปี 2552 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ. ปทุมธานี : ศูนย์, 2553biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป