ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์ ฉบับวันที่ 1 พฤษภาคม  2014

ในช่วงเวลาที่ผ่านมาสองปี รัฐบาลออสเตรเลีย ได้ตรวจสอบเฝ้าดู การลดลงของจำนวน 250,000 ปลาดาว ชนิด มงกุฎหนาม  (planci Acanthaster) ตลอดมา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อม Greg Hunt ได้ประกาศเมื่อวันที่ 22 เมษายน โดยมีความคิดริเริ่มนำร่องโครงการ  ออสเตรเลีย  Reef 2050 ที่เป็นแผน
การจัดการอย่างยั่งยืนของแนวปะการังระหว่าง ปี 2015 ถึงปี 2050

อ้างอิง : Starfish culled. (2014) Seven days : The News in brief. Nature., 509(7498), 12-13.
http://www.nature.com/news/seven-days-25-april-1-may-2014-1.15121

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป