ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์ ฉบับวันที่ 15 พฤษภาคม  2014

 องค์การอาหารและยา สหรัฐอเมริกา ผู้ควบคุมกฏระเบียบ ได้อนุมัติแขนเทียมเป็นครั้งแรก  ซึ่งเป็นแขนเทียมที่สามารถทำการเคลื่อนไหวแบบซับซ้อน โดยขึ้นกับการเลือกสัญญาณไฟฟ้าที่ส่งไปยังกล้ามเนื้อจากคำสั่งของสมอง  องค์การอาหารและยาสหรัฐ (FDA)ที่ตั้ง  Silver Spring, Maryland ได้ทำการมอบ  DEKA Arm System  
เมื่อวันที่ 9 พค.  โดยอุปกรณ์นี้ใช้ไฟฟ้าในการตรวจจับการทำงานที่เกิดจากการหดตัวของกล้ามเนื้อที่อยู่ใกล้อวัยวะเทียม  แขนเทียมนี้สามารถช่วยให้ผู้พิการแขนเคลื่อนไหวแบบซับซอนได้ดีขึ้น  เช่นการใช้กุญแจ  การล็อคและการเตรียมอาหาร ดีกว่าเทคโนโลยีแขนเทียมในปัจจุบัน  ระบบนี้ได้ผ่านการทดสอบจากองค์การอาหารและยาแล้ว ตามการประกาศในปี 2011 ที่ FDA ได้เพิ่มความเร็วในการอนุมัติสำหรับเทคโนโลยีทางการแพทย์


อ้างอิง : FDA approves high-tech prosthetic arm  . (2014) Seven days : The News in brief. Nature., 509(7500), 264-265.
http://www.nature.com/news/seven-days-9-15-may-2014-1.15217

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป