ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์ ฉบับวันที่ 15 พฤษภาคม  2014

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม รัฐเวอร์มอนต์ได้เป็นรัฐแรกของสหรัฐที่จะมีการบังคับ ให้มีการติดฉลากของอาหารที่มีส่วนผสมของพืชดัดแปลงพันธุกรรมภายในเดือนกรกฎาคม 2016. ผู้แทนจากภาคอุตสาหกรรมอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพได้ทำประณามกฎหมายนี้ ส่วนสมาคมผู้ผลิตร้านขายของชำสหรัฐ ในกรุงวอชิงตันดีซี ได้ให้คำมั่นสัญญาในความท้าทายนี้ ส่วนศาล ของรัฐบาลกลาง  อัยการสูงสุดของรัฐเวอร์มอนต์ แจ้งว่าเขาได้เตรียมการที่จะรับมือกับเรื่องนี้อย่างเข็มแข็งแล้ว มีประเทศมากกว่า 60 ประเทศที่มีความต้องการให้มีการติดฉลากของอาหารดัดแปลงพันธุกรรม


อ้างอิง : GM labels. (2014) Seven days : The News in brief. Nature., 509(7500), 264-265.
http://www.nature.com/news/seven-days-9-15-may-2014-1.15217

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป