ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์ ฉบับวันที่ 15 พฤษภาคม  2014

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีผลกระทบต่อประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว เมื่อวันที่  6 พฤษภาคม จากรายงาน มีการประกาศเตือน  ว่าจากการเพิ่มขึ้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ทำให้ช่วงระยะเวลาของฤดูร้อนสหรัฐอเมริกาจะยาวขึ้นไปและฤดูหนาวสั้นลง  และยังอาจเกิดความเสี่ยงของเหตุการณ์สภาพอากาศที่รุนแรงด้วย John Holdren หัวหน้าที่ปรึกษาทาง
วิทยาศาสตร์ของ ประธานาธิบดีบารัคโอบามาได้เรียกร้องว่า  "ต้องมีการกระทำเร่งด่วนที่จะต่อสู้กับภัยคุกคามต่อชาวอเมริกันจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ"

อ้างอิง : US climate changes. (2014) Seven days : The News in brief. Nature., 509(7500), 264-265      http://www.nature.com/news/seven-days-9-15-may-2014-1.15217

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป