ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์ ฉบับวันที่ 15 พฤษภาคม  2014

  บริษัทยา Merck สหรัฐอเมริกาประกาศเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม ในเรื่องที่บริษัทจะขายธุรกิจกลุ่มการดูแลผู้บริโภคและรวมถึงเคาน์เตอร์ขายยา ให้แก่บริษัทยาของเยอรมนี บริษัท Bayer เป็นมูลค่า 14.2 พันล้านเหรียญ สหรัฐ และ Merck ยังจะจ่าย Bayerอีกอย่างน้อย 1 พันล้านเหรียญ  เพื่อที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาตลาดและผลกำไรของยารักษาโรค หลอดเลือดหัวใจ  ไบเออร์กำลังพัฒนายารักษาโรคหัวใจล้มเหลวและโรคความดันโลหิตสูงในปอด


อ้างอิง : Pharma exchange. (2014) Seven days : The News in brief. Nature., 509(7500), 264-265.
http://www.nature.com/news/seven-days-9-15-may-2014-1.15217

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป