ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์ ฉบับวันที่ 15 พฤษภาคม  2014

หนังสือบทสรุปดิจิทัล โครงสร้างโปรตีนและสารชีวโมเลกุลอื่น ๆ มีจำนวนเกินกว่า 100,000 รายการ โดยที่วันที่ 14 พฤษภาคม ที่มีการเปิดตัวโครงสร้างใหม่ จำนวน 219  ราบการ
ธนาคาร ข้อมูลโปรตีน Protein Data Bank(PDB) ได้เริ่มต้นดำเนินการในปี 1971 ทำการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างโปรตีนแบบสามมิติในระดับอะตอม
ตั้งแต่นั้นมา นักวิทยาศาสตร์ทำการแมปโปรตีนด้วยวิธีการ X-ray crystallography มากที่สุด และยังมีเครื่องมืออื่น ๆ  เพิ่มมากขึ้น เช่น nuclear magnetic  resonance และ electron microscopy


อ้างอิง : One hundred thousand protein structures. (2014) Seven days : The News in brief. Nature., 509(7500), 264-265.

http://www.nature.com/news/seven-days-9-15-may-2014-1.15217

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป