ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์ ฉบับวันที่ 22 พฤษภาคม  2014
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม  แม่น้ำโคโลราโดได้ไหลผ่านไปทางอ่าวแคลิฟอร์เนียเป็นครั้งแรกในรอบ 20 ปี โดยมีปริมาณน้ำประมาณ 130 ล้านลูกบาศก์เมตรที่ถูกปล่อยออกจากเขื่อนในแถบชายแดนเม็กซิกัน เมื่อวันที่ 23 มีนาคม  ซึ่งการปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการทดลองของระบบนิเวศในชุดที่สำคัญ  เพื่อระงับความแห้งแล้งกับแม่น้ำที่ยิ่งใหญ่นี้
น้ำได้ไหลผ่านพื้นที่ที่มีการฟื้นฟูระบบนิเวศ  ซึ่งนักวิจัยได้ทดลองถอนพืชแบบรุกรานออกไป และนำเมล็ดพืชพันธุ์พื้นเมืองเช่น cottonwood  willow เข้ามาเพื่อที่จะได้งอก  การทดลองเป็นส่วนหนึ่งของความตกลง 2012  water-sharing agreement ระหว่างสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโก

อ้างอิง : Colorado River reaches the sea. (2014) Seven days : The News in brief. Nature., 509(7501), 404-405.
http://www.nature.com/news/seven-days-16-22-may-2014-1.15260

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป