ข่าววิทยาศาสตร์ล่าสุดจากวารสารเนเจอร์ ฉบับวันที่ 22 พฤษภาคม  2014

มีการประมาณการจากนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ Lee Giles และ Madian Khabsa แห่งมหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย ว่าเครื่องมือการสืบค้นหาเนื้อหาทางวิชาการ  
Google Scholar บริการเอกสารวิชาการเป็นภาษาอังกฤษประมาณ 88%  นักวิทยาศาสตร์ทั้งคู่ได้ทำการศึกษาการครอบคลุมของเนื้อหาใน Google Scholar และ
จากบริการของคู่แข่ง  Microsoft Academic Search และยังพบว่าเป็นเนื้อหาที่เปิดให้เข้าถึงได้แบบอิสระ ฟรี อย่างน้อย 24%

จากจำนวนเอกสารวิชาการที่เป็นภาษาอังกฤษ ประมาณ 114 ล้านเอกสาร ( บทความ หนังสือ รายงาน) พบว่ามีเว็บ 4 อันดับแรกที่มีปริมาณเนื้อหา เอกสารวิชาการ มากที่สุดได้แก่ Google Scholar, Thomson reuters Web of Science, Microsoft Academic Search และ PubMed

อ้างอิง : TREND WATCH : The web of scholarship. (2014) Seven days : The News in brief. Nature., 509(7501), 404-405.

http://www.nature.com/news/seven-days-16-22-may-2014-1.15260

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป