การรักษาโรคไวรัสอีโบลา (Ebola virus disease) มีเพียงการรักษาตามอาการ ผู้ป่วยได้รับการรักษา เช่น ให้ของเหลวทางเส้นเลือดเพื่อต่อสู้กับภาวะขาดน้ำซึ่งเกิดจากการเสียเลือด อาเจียน และท้องร่วง

ยาและวัคซีนที่มีประสิทธิภาพหลายตัวอยู่ในขั้นการศึกษาในสัตว์ทดลองและการทดสอบทางคลินิก แต่ความก้าวหน้าเป็นไปโดยช้า การทดสอบภาคสนามเกือบจะเป็นไปไม่ได้เพราะการระบาดของโรคในแอฟริกาเกิดขึ้นเป็นระยะๆ และไม่สามารถทำนายได้

การรักษาเพียงอย่างเดียวที่อยู่ในขั้นการทดสอบในคนอาศัยเทคนิค RNA interference ซึ่งเทคนิคนี้โมเลกุลอาร์เอ็นเอสามารถขัดขวางดีเอ็นเอไม่ให้สร้างโปรตีน ดังนั้นจึงสามารถยับยั้งการเพิ่มจำนวน (replication) ของไวรัสอีโบลา (Ebola virus)

ยาชื่อ TKM-Ebola ป้องกันลิงเมื่อให้ภายใน 30 นาทีหลังการฉีดด้วยไวรัสอีโบลา การทดสอบที่ปลอดภัยในอาสาสมัครถูกหยุดไว้ชั่วคราวในขณะที่ผู้ผลิตได้รับรายละเอียดเพิ่มเติมจาก the US Food and Drug Administration เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันตอบสนองต่อระดับยาในปริมาณมากอย่างไร

อีกวิธีหนึ่งคือการยับยั้งเอนไซม์ของไวรัส ซึ่งสำคัญต่อการมีชีวิตอยู่ของไวรัส สารประกอบตัวหนึ่งซึ่งสามารถทำได้มีชื่อว่า BCX4430 ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ กำลังอยู่ในขั้นการทดสอบในสัตว์ที่ได้รับเชื้อไวรัสอีโบลา

แต่วิธีที่ดีกว่าเห็นจะเป็นวัคซีน ซึ่งที่เด่นและอยู่ในขั้นการศึกษาในสัตว์ทดลอง เป็นวัคซีนที่สร้างจากไวรัสที่ไม่ก่อโรคชื่อ vesicular stomatitis virus (VSV) โดยไวรัสชนิดนี้ได้รับการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมให้โปรตีนบนผิวเป็นโปรตีนของไวรัสอีโบลาหนึ่งชนิด โปรตีนนี้จะไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเหมือนว่าเจอกับไวรัสอีโบลาให้สร้างแอนติบอดีต่อไวรัส ซึ่งต่อมาถ้าระบบภูมิคุ้มกันเจอกับไวรัสอีโบลาจริงๆ ไวรัสจะถูกจู่โจมทันที

วัคซีนของโรคไวรัสอีโบลาสามารถให้ภายหลังจากได้รับเชื้อเหมือนกับวัคซีนของโรคพิษสุนัขบ้า เนื่องจากไวรัสอีโบลาใช้เวลาบ่มเพาะหลายวันก่อนที่จะแสดงอาการของโรค ดังนั้นมีเวลาสำหรับวัคซีนจะทำงาน

ตัวอย่างเช่น ในปี ค.ศ. 2009 ได้ให้วัคซีนที่สร้างจาก VSV แก่นักวิจัยชาวเยอรมันที่ถูกเข็มที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัสอีโบลาแทงที่นิ้ว ต่อมาเธอรอดชีวิต แต่ไม่มีทางที่จะรู้ว่าจริงๆ ไวรัสเข้าสู่ร่างกายของเธอหรือไม่

ที่มา: Clare Wilson. NewScientist (July 31, 2014). How close are we to having a drug to treat Ebola?. Retrieved August 14, 2014, from http://www.newscientist.com/article/dn25987-how-close-are-we-to-having-a-drug-to-treat-ebola.html

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป