จากเผยแพร่ในวารสาร Nature Communications คณะนักวิจัยนำโดย Robert A. Edward จาก San Diego State University ค้นพบไวรัสตัวใหม่ซึ่งอาศัยอยู่ในลำไส้ของพวกเรา โดยพวกเขาพบกลุ่มของดีเอ็นเอของไวรัสที่มีความยาว 97,000 คู่เบส จากตัวอย่างดีเอ็นเอที่ได้จากอุจาระของคน 12 คน

พวกเขาเรียกไวรัสตัวใหม่นี้ว่า crAssphage เนื่องจากใช้โปรแกรม cross-assembly software ในการค้นพบไวรัสนี้

บางโปรตีนของดีเอ็นเอของ crAssphage เหมือนกับโปรตีนของไวรัสที่ได้รับการศึกษาอย่างละเอียดอื่นๆ ทำให้พวกเขาบอกได้ว่า crAssphage เป็น bacteriophage ชนิดหนึ่ง (ทำให้แบคทีเรียติดเชื้อและเพิ่มจำนวนในแบคทีเรีย) และโดยใช้เทคนิคทางชีวสารสนเทศศาสตร์ พวกเขาทำนายว่า crAssphage เจริญโดยทำให้แบคทีเรียในลำไส้ในไฟลัม Bacteriodetes ติดเชื้อ

Bacteriodetes เป็นแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในตอนปลายของลำไส้ และเชื่อว่าเป็นแบคทีเรียที่มีส่วนสำคัญในการเชื่อมโยงกับโรคอ้วน crAssphage มีส่วนในขบวนการนี้อย่างไรเป็นเรื่องที่น่าสนใจของงานวิจัยในอนาคต

นอกจากนี้ crAssphage อาจจะป้องกันหรือบรรเทาโรคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับลำไส้เช่น โรคเบาหวาน เมื่อพวกเราเข้าใจขบวนการต่างๆ เหล่านี้ดี วันหนึ่งพวกเราจะสามารถใช้ไวรัสนี้ในการรักษาแบบแต่ละบุคคล (personalized phage medicine, ในแต่ละคน แยกไวรัสออกมา ต่อมาทำให้ไวรัสมีเป้าหมายเป็นแบคทีเรียที่ก่อโรค แล้วให้ไวรัสกลับสู่คนนั้น)

ที่มา: San Diego State University (2014, July 24). Newly discovered gut virus lives in half the world's population. ScienceDaily. Retrieved August 18, 2014, from http://www.sciencedaily.com/releases/2014/07/140724094214.htm

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป