จากเผยแพร่ใรวารสาร Genome Biology นักวิทยาศาสตร์จาก MIT และ Harvard ค้นพบเหตุการณ์ในชีวิตเช่นการเดินทางไปต่างประเทศหรือการป่วยเป็นโรคเป็นสาเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของแบคทีเรียที่อาศัยในลำไส้ (gut bacteria) ของพวกเรา

ในการศึกษา เริ่มแรกอาสาสมัคร 2 คนได้รับการคัดกรองว่าพวกเขายินดีที่จะติดตามกิจกรรมประจำวันหลายอย่าง หลังจากนั้นนักวิจัยบอกให้พวกเขาใช้สมาร์ทโฟนบันทึกกิจกรรมประจำวันได้แก่ อาหาร การออกกำลังกาย การเคลื่อนที่ของลำไส้ อารมณ์ และเก็บอุจจาระตัวอย่างและน้ำลายตัวอย่างส่งให้อย่างสม่ำเสมอเป็นเวลา 1 ปี ต่อจากนั้นข้อมูลจากการวิเคราะห์ทางพันธุกรรมของแบคทีเรียในสิ่งตัวอย่างได้รับการวิเคราะห์อย่างละเอียด เพื่อจะดูว่าอะไรมีผลมากที่สุดต่อการเปลี่ยนแปลงของแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในลำไส้

ผลการศึกษาแสดงว่าอาสาสมัครทั้งสองคนมีแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในลำไส้ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากปริมาณการนอน การออกกำลังกาย และอารมณ์ แต่มี 2 เหตุการณ์ซึ่งมีผลอย่างมากต่อแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในลำไส้คือ 1. การเดินทางไปต่างประเทศและ 2. การป่วยด้วยอาหารเป็นพิษ

กลุ่มของแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในลำไส้จะแบ่งพื้นที่ในการอาศัยอยู่และอยู่อย่างกลมกลืนกับร่างกายของพวกเรา โดยลักษณะของแบคทีเรียจะเฉพาะสำหรับแต่ละบุคคล มีความเชื่อว่าลักษณะของแบคทีเรียมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสุขภาพของพวกเรา

ที่มา: BioMed Central (2014, July 25). Smartphone experiment tracks whether our life story is written in our gut bacteria. ScienceDaily. Retrieved August 15, 2014, from http://www.sciencedaily.com/releases/2014/07/140725080412.htm

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป