จากเผยแพร่ในวารสาร BMJ การศึกษาซึ่งเกิดจากความร่วมมือของหลายฝ่ายซึ่งนำโดย the Perelman School of Medicine ของ University of Pennsylvania ค้นพบว่าการลดปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์แม้แต่ในผู้ที่ดื่มน้อยถึงปานกลางอาจทำให้สุขภาพหัวใจและหลอดเลือดดีขึ้น รวมถึงลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด ดัชนีมวลกาย และความดันเลือด ซึ่งทำให้เกิดคำถามกับการศึกษาก่อนหน้านี้ที่แนะนำว่าการดื่มแอลกอฮอล์ในระดับน้อยถึงปานกลาง (0.6-0.8 ออนซ์ต่อวัน) อาจจะดีต่อสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด

ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ตรวจสอบหลักฐานจากมากกว่า 50 การศึกษาซึ่งหาความสัมพันธ์ระหว่างนิสัยการดื่มและสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดของคนมากกว่า 260,000 คน

นักวิจัยพบว่าคนที่มียีนจำเพาะซึ่งทำให้ดื่มแอลกอฮอล์ลดลง โดยเฉลี่ยมีสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดดีกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการวิจัยแสดงว่าคนซึ่งดื่มแอลกอฮอล์ลดลง 17 เปอร์เซ็นต์ต่อสัปดาห์โดยเฉลี่ยมี 10 เปอร์เซ็นต์ลดความเสี่ยงของโรคหัวใจขาดเลือด ลดความดันเลือดและดัชนีมวลกาย

Michael Holmes ซึ่งเป็นผู้นำร่วมของการศึกษาครั้งนี้ จาก the department of Transplant Surgery ของ the Perelman School of Medicine ของ University of Pennsylvania พูดว่า ผลการวิจัยเหล่านี้มีความสำคัญอย่างมากต่อความเข้าใจของพวกเราว่าแอลกอฮอล์มีผลต่อโรคหัวใจอย่างไร ตรงข้ามกับการศึกษาก่อนหน้านี้ การวิจัยครั้งนี้แสดงว่าการดื่มแอลกอฮอล์ไม่ว่าจะปริมาณเท่าไรมีผลเสียต่อสุขภาพหัวใจ บางครั้งการศึกษาโดยการสังเกตแนะนำว่ามีเพียงการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากมีผลเสียต่อสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดและการดื่มในปริมาณน้อยอาจจะมีผลดี ทำให้บางคนดื่มในระดับปานกลางเพื่อจะลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ ถึงอย่างไรก็ตามสิ่งที่ได้รู้จากการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งใช้วิธีตรวจสอบ (investigative approach) คล้ายกับการทดสอบทางคลินิกแบบไม่จำเพาะเจาะจง (randomized clinical trial) คือว่าการดื่มแอลกอฮอล์ลดลงแม้แต่ในผู้ดื่มระดับน้อยถึงปานกลางอาจทำให้สุขภาพหัวใจและหลอดเลือดดีขึ้น

ที่มา: University of Pennsylvania School of Medicine (2014, July 10). Drinking alcohol provides no heart health benefit, new study shows. ScienceDaily. Retrieved August 15, 2014, from http://www.sciencedaily.com/releases/2014/07/140710151947.htm

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป