จากเผยแพร่ในวารสาร Nature เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม คณะนักวิจัยนำโดย Daniel Goldberg จาก Washington University ค้นพบว่าโปรตีนซึ่งใช้ในการเปลี่ยนเซลล์เม็ดเลือดแดงเป็นที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมแก่เชื้อมาลาเรียต้องเดินทางผ่านรู (pore) ของเชื้อมาลาเรียเพื่อเข้าสู่เซลล์เม็ดเลือดแดง เมื่อคณะนักวิจัยขัดขวางการเดินทางผ่านรูนั้นในเซลล์เพาะเลี้ยง เชื้อมาลาเรียหยุดการเจริญและตาย

อีกหนึ่งคณะนักวิจัยจาก the Burnet Institute และ Deakin University ในออสเตรเลีย ซึ่งเผยแพร่ผลงานในวารสาร Nature ฉบับเดียวกัน ได้เน้นความสำคัญของรูในการมีชีวิตอยู่รอดของเชื้อมาลาเรียด้วยเหมือนกัน

ในการวิจัยครั้งนี้ คณะนักวิจัยมุ่งความสนใจไปที่ HSP101 ซึ่งเป็น heat shock protein (โปรตีนที่ทำงานเมื่อเซลล์อยู่ในสภาพที่ร้อนมาก โดยมีหน้าที่หลายอย่างรวมถึงแนะนำการม้วนพับ (folding) และคลายการม้วนพับ (unfolding) ของโปรตีน)

การศึกษาก่อนหน้านี้แนะนำว่า HSP101 อาจจะเกี่ยวข้องในการขับออกของโปรตีน (protein secretion) การวิจัยครั้งนี้ได้ทำให้ HSP101 ทำงานไม่ได้ในเซลล์เพาะเลี้ยง โดยหวังว่าจะไปยับยั้งการปล่อยออกของโปรตีนของเชื้อมาลาเรีย ผลปรากฏว่าพวกเขาสามารถขัดขวางขบวนการนี้ได้

Goldberg พูดว่า HSP101 เป็นเป้าหมายที่ดีสำหรับการพัฒนายา ในช่วงระยะเวลาที่สั้นพวกเราอาจหาสารประกอบที่สามารถขัดขวาง HSP101

คณะนักวิจัยคิดว่า HSP101 อาจเตรียมความพร้อมให้กับโปรตีนของเชื้อมาลาเรียในการขับออกผ่านรูเพื่อเข้าสู่เซลล์เม็ดเลือดแดง โดยบางส่วนของการเตรียมความพร้อมอาจเกี่ยวข้องกับการคลายการม้วนพับของโปรตีนไปเป็นรูปแบบเส้นตรง ซึ่งช่วยให้ผ่านรูที่แคบได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ HSP101 อาจส่งแรงผลักดันทางชีวเคมี (biochemical kick) ไปยังโปรตีน ซึ่งช่วยให้ผ่านรูไปได้

Josh R. Beck ผู้แต่งคนแรกของการศึกษานี้ชี้ว่าคณะนักวิจัยจาก the Burnet Institute ฆ่าเชื้อมาลาเรียด้วยวิธีที่คล้ายกัน โดยไปทำให้โปรตีนอีกหนึ่งตัวซึ่งเกี่ยวข้องในการเดินทางของโปรตีนผ่านรูไม่ทำงาน

Beck พูดว่า นี่ชี้ให้เห็นว่ามีหลายส่วนประกอบของขบวนการนี้ ซึ่งพวกเราสามารถใช้เป็นเป้าหมายสำหรับการพัฒนายา นอกจากนี้โปรตีนเหล่านี้ซึ่งเกี่ยวกับการขับออกไม่เหมือนโปรตีนอะไรเลยของคน จึงหมายความว่าพวกเราสามารถขัดขวางโปรตีนเหล่านั้นโดยไม่มีผลต่อโปรตีนที่สำคัญของคน

ที่มา: Washington University in St. Louis (2014, July 16). Scientists find way to trap, kill malaria parasite. ScienceDaily. Retrieved August 15, 2014, from http://www.sciencedaily.com/releases/2014/07/140716131543.htm

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป