จากเผยแพร่ในวารสาร the Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) คณะนักวิจัยจาก Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health นำโดย Gary Ketner ศาสตราจารย์จาก Department of Microbiology and Immunology ค้นพบวิธี Vector immunoprophylaxis สามารถป้องกันหนูจากโรคมาลาเรีย

คณะนักวิจัยใช้ไวรัสที่มียีนซึ่งผลิตแอนติบอดีซึ่งมีเป้าหมายเพื่อไปยับยั้งการติดเชื้อมาลาเรีย Plasmodium falciparum ผลการวิจัยแสดงว่าหนูซึ่งได้รับการฉีดด้วยไวรัสนี้สามารถป้องกันโรคมาลาเรียจากยุงกัดได้ถึง 70 เปอร์เซ็นต์ หนูกลุ่มหนึ่งซึ่งผลิตแอนติบอดีได้สูงกว่าแสดงการป้องกันที่ 100 เปอร์เซ็นต์ หนูได้ถูกทดสอบเป็นเวลาหนึ่งปีหลังจากได้รับการฉีดเพียงครั้งเดียวของไวรัสนั้นยังคงผลิตแอนติบอดีด้วยระดับสูง

ข้อแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างวิธี Vector immunoprophylaxis และวิธีที่ใช้วัคซีนแบบดั้งเดิมคือว่า ในวิธี Vector immunoprophylaxis ไวรัสมียีนที่ได้รับการออกแบบให้ผลิตแอนติบอดีที่จำเพาะ โดยวิธีนี้ข้ามขั้นตอนที่ต้องการให้เจ้าบ้านมีการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันมาลาเรีย ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวิธีที่ใช้วัคซีน

คณะนักวิจัยชี้ว่าข้อดีของวิธีนี้เหนือวิธีที่ใช้วัคซีนแบบดั้งเดิมคือว่าร่างกายอาจสามารถผลิตแอนติบอดีแบบต่อเนื่อง โดยวิธีที่ใช้วัคซีน การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันโดยธรรมชาติจะลดลงเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไป บางครั้งสูญเสียความสามารถที่จะต่อต้านการติดเชื้อต่อไป ซึ่งทำให้ต้องการการให้วัคซีนเพิ่ม

ที่มา: Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health (2014, August 11). Vaccine alternative protects mice against malaria. ScienceDaily. Retrieved August 15, 2014, from http://www.sciencedaily.com/releases/2014/08/140811165825.htm

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป