จากเผยแพร่ในวารสาร Nature Chemistry คณะนักวิจัยจาก The University of Texas at Austin และสถาบันอื่นๆ อีก 5 สถาบัน ได้สร้างโมเลกุลซึ่งสามารถทำให้เซลล์มะเร็งเกิดการทำลายตัวเอง โดยทำให้เกิดการขนส่งโซเดียมและคลอไรด์ไอออนเข้าสู่เซลล์มะเร็ง

ตัวขนส่งไอออนสังเคราะห์ได้มีการสร้างขึ้นมาก่อนหน้านี้ แต่การวิจัยนี้เป็นครั้งแรกที่นักวิจัยแสดงให้เห็นว่าตัวขนส่งไอออนสังเคราะห์ทำงานในระบบทางชีววิทยาจริง ซึ่งไอออนที่ถูกขนส่งทำให้เซลล์เกิดการทำลายตัวเองอย่างชัดเจน

คณะนักวิจัยได้สร้างตัวขนส่งไอออนสังเคราะห์ซึ่งจับคลอไรด์ไอออน โดยไปล้อมรอบคลอไรด์ไอออนทำให้รวมตัวเข้ากับเยื่อหุ้มเซลล์ได้ ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยไขมัน นอกจากนี้คณะนักวิจัยพบว่าตัวขนส่งไอออนสังเคราะห์มีแนวโน้มที่จะใช้ช่องทางผ่านโซเดียมซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติในเยื่อหุ้มเซลล์ นำโซเดียมไอออนผ่านเข้าไปในเซลล์ด้วย

คณะนักวิจัยพบว่าตัวขนส่งไอออนสังเคราะห์นั้นทำงานได้ดีในระบบต้นแบบโดยใช้เยื่อหุ้มไขมันสังเคราะห์ ต่อมาคณะนักวิจัยสามารถแสดงว่าตัวขนส่งไอออนสังเคราะห์ทำให้เซลล์มะเร็งของคนซึ่งได้รับการเพาะเลี้ยงตาย สิ่งหนึ่งซึ่งสำคัญในการค้นพบนี้คือว่าความเข้มข้นของไอออนของเซลล์มะเร็งเปลี่ยนแปลงก่อนขบวนการตายของเซลล์ (apoptosis) ถูกกระตุ้น ไม่ใช่ผลข้างเคียงของการตายของเซลล์

Jonathan Sessler ศาสตราจารย์จาก College of Natural Sciences ของ The University of Texas at Austin และเป็นผู้ร่วมวิจัย พูดว่า ดังนั้นพวกเราแสดงว่ากลไกการนำคลอไรด์เข้าสู่เซลล์โดยตัวขนส่งไอออนสังเคราะห์นี้กระตุ้นขบวนการตายของเซลล์ นี่เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นเพราะว่าชี้หนทางใหม่ในการพัฒนายาต้านมะเร็ง

Sessler ชี้ว่าตัวขนส่งไอออนสังเคราะห์นี้กระตุ้นขบวนการตายของเซลล์ทั้งในเซลล์มะเร็งและเซลล์ปกติ เพื่อที่จะใช้รักษาโรคมะเร็ง รูปแบบใหม่ของตัวขนส่งคลอไรด์ไอออนจะต้องได้รับการพัฒนาซึ่งจับเฉพาะเซลล์มะเร็ง หนทางหนึ่งคือหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวขนส่งนั้นกับโมเลกุลที่ทำงานเฉพาะที่ (site-directing molecule) เช่น texaphyrin ซึ่งห้องปฏิบัติการของ Sessler ได้สังเคราะห์ไว้ก่อนหน้านี้

ที่มา: University of Texas at Austin (2014, August 11). Synthetic molecule makes cancer self-destruct. ScienceDaily. Retrieved August 22, 2014, from http://www.sciencedaily.com/releases/2014/08/140811151634.htm

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป