ความฝันที่จะเห็นถุงพลาสติกทำจากส่วนที่เหลือใช้ของข้าว ผัก แต่ไม่ใช่ปิโตรเลียมเป็นความจริงแล้ว จากเผยแพร่ในวารสาร Macromolecules คณะนักวิจัยจาก Italian Institute of Technology นำโดย Athanassia Athanassiou ค้นพบวิธีเปลี่ยนส่วนที่ไม่ใช้ประโยชน์ของข้าวและผักเป็นพลาสติกชีวภาพ

ความนิยมพลาสติกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยในปี ค.ศ. 2012 มีการใช้พลาสติกถึง 288 ล้านตันทั่วโลก พลาสติกสังเคราะห์คงสภาพอยู่ได้เป็นร้อยหรือพันปีในขณะที่ปล่อยส่วนประกอบที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคน นอกจากนี้พลาสติกทำจากปิโตรเลียมซึ่งเป็นแหล่งที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก การเปลี่ยนแปลงไปสู่พลาสติกชีวภาพซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่น่าสนใจและมีค่าใช้จ่ายสูง คณะนักวิจัยต้องการหาหนทางที่ง่ายและมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าในการเปลี่ยนแปลงนี้

พวกเขาสนใจกรดอินทรีย์ตัวหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นในธรรมชาติและสามารถจัดการกับเซลลูโลส (cellulose) ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของพืชและยังเป็นโพลิเมอร์ที่มีอยู่มากที่สุดในธรรมชาติ พวกเขาผสมกรดนั้นกับก้านของผักชีฝรั่งและผักขม และเปลือกจากข้าว จากนั้นเทสารละลายที่ได้ในจานทดลอง ฟิล์มซึ่งสร้างขึ้นแสดงลักษณะที่น่าสนใจหลายอย่างตั้งแต่เปราะและแข็งถึงนุ่มและสามารถขยายออกได้เหมือนพลาสติกที่วางจำหน่าย

ที่มา: American Chemical Society (2014, August 20). Turning waste from rice, parsley and other foods into biodegradable plastic. ScienceDaily. Retrieved August 22, 2014, from http://www.sciencedaily.com/releases/2014/08/140820110548.htm

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป