จากเผยแพร่ในวารสาร BMJ คณะนักวิจัยจากจีนและสหรัฐอเมริกานำโดย F.B.Hu ค้นพบว่าการกินผักและผลไม้ 5 ส่วนต่อวันลดความเสี่ยงของการตายจากทุกสาเหตุโดยเฉพาะโรคหัวใจและหลอดเลือด แต่การกินมากกว่า 5 ส่วนไม่มีผลอะไร ซึ่งไม่ตรงกับการศึกษาเมื่อเร็วๆ นี้ ที่เผยแพร่ในวารสาร Journal of Epidemiology and Community Health ของ BMJ ซึ่งแนะนำว่าการกินผักผลไม้ 7 ส่วนหรือมากกว่าลดความเสี่ยงของการตาย

คณะนักวิจัยได้ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการกินผักและผลไม้กับความเสี่ยงของการตายจากทุกสาเหตุ โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคมะเร็ง โดยได้วิเคราะห์ผลการศึกษาของ 16 การศึกษา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 833,234 คน และมีคนตาย 56,423 คน

ผลปรากฏว่าการกินผักและผลไม้มากขึ้นลดความเสี่ยงของการตายจากทุกสาเหตุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากโรคหัวใจและหลอดเลือด ความเสี่ยงเฉลี่ยของการตายจากทุกสาเหตุลดลง 5% สำหรับแต่ละการกินผักและผลไม้เพิ่มต่อวัน ในขณะที่ความเสี่ยงของการตายจากโรคหัวใจและหลอดเลือดลดลง 4% สำหรับแต่ละการกินผักและผลไม้เพิ่มต่อวัน ในการวิจัยครั้งนี้ได้บ่งชี้จุดสูงสุดที่ประมาณการกินที่ 5 ส่วนต่อวัน มากกว่านี้ความเสี่ยงของการตายไม่ลดลงต่อไป

คณะนักวิจัยพูดว่าการศึกษาของพวกเขาให้หลักฐานว่าการกินผักและผลไม้มากขึ้นลดความเสี่ยงของการตายจากทุกสาเหตุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งสนับสนุนคำแนะนำในปัจจุบันที่ให้เพิ่มการกินผักและผลไม้เพื่อทำให้สุขภาพแข็งแรงและมีชีวิตยืนยาวขึ้น

ที่มา: BMJ-British Medical Journal (2014, July 29). Five daily portions of fruit and vegetables may be enough to lower risk of early death. ScienceDaily. Retrieved August 22, 2014, from http://www.sciencedaily.com/releases/2014/07/140729224918.htm

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป