ถ้าคุณหยุดกินเนื้อสัตว์ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของอาหารของคุณสามารถลดลงมากถึงระดับมากกว่าครึ่งหนึ่ง นี่เป็นผลจากการศึกษาหนึ่งของการกินอาหารจริงๆ ซึ่งทำให้คาร์บอนฟุตพริ้นท์ลดลงไปมากกว่าการศึกษาก่อนหน้านี้หลายการศึกษา

หนึ่งในสี่ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาจากการผลิตอาหาร แต่ไม่ชัดเจนว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะลดลงเท่าไรถ้าพวกเราเปลี่ยนจากการกินสเต็กเนื้อเป็นเบอร์เกอร์เต้าหู้ บางการศึกษาบอกว่าการไม่กินเนื้อสัตว์ (vegetarian) สามารถลด 25 เปอร์เซ็นต์ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากอาหาร โดยขึ้นอยู่กับว่าจะกินอะไรแทนเนื้อสัตว์ บางครั้งการเปลี่ยนไปกินอย่างอื่นอาจเพิ่มการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ดังนั้น Peter Scarborough และคณะจาก University of Oxford ได้เก็บข้อมูลการกินอาหารจริงๆ ของคนในสหราชอาณาจักรมากกว่า 50,000 คนและคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของอาหาร

พวกเขาพบว่าจะมีข้อดีมาก ถ้าคนที่กินเนื้อสัตว์มากกว่า 100 กรัมต่อวัน เช่น กินสเต็กเนื้อสะโพกชิ้นเล็กเปลี่ยนไปกินผักอย่างเดียว (vegan) จะทำให้คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของอาหารลดลง 60 เปอร์เซ็นต์ เท่ากับลดจำนวนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 1.5 ตันต่อปี

ถ้าพูดให้เข้าใจมากขึ้น ถ้าเราเลือกกินเนื้อสัตว์มากกว่า 100 กรัมต่อวันแล้วเปลี่ยนไปกินน้อยกว่า 50 กรัมต่อวัน จะทำให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงไปหนึ่งในสาม ซึ่งเท่ากับลดจำนวนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกือบ 1 ตันต่อปี

ผู้ที่กินแต่เนื้อปลาแต่ไม่กินเนื้อสัตว์ชนิดอื่น (Pescatarian) เกือบจะมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับ vegetarian โดยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพียงประมาณ 2.5 เปอร์เซ็นต์มากกว่า ในขณะที่ vegan ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 25 เปอร์เซ็นต์น้อยกว่า vegetarian (นอกจากกินผักยังกินไข่และผลิตภัณฑ์นมเป็นอาหาร)

Scarborough พูดว่าโดยทั่วไปมีแนวโน้มที่ชัดเจนว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของอาหารจะลดลงถ้าในอาหารมีเนื้อสัตว์เป็นส่วนประกอบน้อยกว่า

ที่มา: Michael Slezak. NewScientist (June 26, 2014). Going vegetarian halves CO2 emissions from your food. Retrieved August 14, 2014, from http://www.newscientist.com/article/dn25795-going-vegetarian-halves-co2-emissions-from-your-food.html#.U--nNRapcaw

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป