ผ้าพันแผลทำได้มากกว่าการรักษาแผล โครงการหนึ่งชื่อ Bioscope สร้างระบบที่อาศัยผ้าพันแผลในการติดตามอุณหภูมิของคนป่วยในโรงพยาบาล อัตราการเต้นของหัวใจ เสียงจากการเคลื่อนที่และจากร่างกาย แล้วส่งข้อมูลโดยไร้สายไปยังคอมพิวเตอร์ซึ่งใช้ติดตามสุขภาพของพวกเรา

การทำงานของผ้าพันแผลจะอาศัยตัวรับรู้ (sensor) โดยอัตราการเต้นของหัวใจจะวัดผ่านการทำงานของกระแสไฟฟ้าที่ผิวหนัง อุณหภูมิจะวัดผ่านเครื่องวัดอุณหภูมิ (thermometer) การเคลื่อนที่ของร่างกายจะวัดผ่านเครื่องวัดความเร่ง (accelerometer) และเสียงจะรวมกันที่ไมโครโฟน นักวิจัยบอกว่าเสียงจากอวัยวะภายในสามารถใช้ประเมินสุขภาพของพวกเรา

โครงการ Bioscope ได้รับการพัฒนาโดยความร่วมมือจากพยาบาล วิศวกร และนักวิทยาศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ของ the National Taiwan University ในไทเป ระบบของโครงการใช้ตัวรับรู้หลายชนิดติดตั้งบนผ้าพันแผลขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการติดตามอะไรบ้าง จุดประสงค์ของโครงการคือเพื่อทำการวินิจฉัยขั้นพื้นฐานจากระยะไกลโดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้และติดตามผู้ป่วยหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาล

ระบบของโครงการนี้จะถูกนำเสนอในงานประชุม the UbiComp ในซีแอตเทิล วอชิงตัน ในเดือนกันยายน

ที่มา: Hal Hodson. NewScientist (July 17, 2014). Sensor-laden smart bandages to monitor vital signs. Retrieved August 14, 2014, from http://www.newscientist.com/article/mg22329784.300-sensorladen-smart-bandages-to-monitor-vital-signs.html#.U_Bsvhapcaw

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป