การศึกษาจำนวนมากมุ่งไปที่การดื้อยาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมีผลการศึกษาแสดงว่าการทดสอบเลือดหนึ่งวิธีสามารถบ่งชี้ผู้ป่วยที่ดื้อต่อยารักษามาลาเรียได้อย่างรวดเร็ว นี่เป็นข้อมูลที่สำคัญสำหรับความพยายามที่จะหยุดการแพร่ระบาดของโรคมาลาเรียรวมถึงแผนที่จะรักษาอย่างครอบคลุมในประชากรทั้งหมดของพื้นที่ที่สำคัญที่มีการดื้อต่อยารักษามาลาเรีย

การดื้อต่อยารักษามาลาเรียสามารถเกิดขึ้นที่ไหนก็ได้ที่มีการใช้ยา แต่เป็นเรื่องน่าประหลาดที่การดื้อต่อยาตั้งต้นที่บริเวณลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งล้อมรอบป่าในประเทศพม่า ไทย กัมพูชา เวียดนาม ลาว และบังคลาเทศ

Dominic Kwiatkowski จาก the Wellcome Trust Sanger Institute ใน Hinxton สหราชอาณาจักร พูดว่า นักวิจัยเชื่อว่าที่นั่นเชื้อมาลาเรีย Plasmodium อาจจะง่ายที่จะเกิดการกลายพันธุ์ซึ่งนำไปสู่การดื้อต่อยา เมื่อปีที่แล้วการศึกษาหนึ่งได้เชื่อมโยงการดื้อต่อยา artemisinin ในพื้นที่นี้กับการเกิดการกลายพันธุ์ในยีนที่มีชื่อว่า kelch13 และงานวิจัยที่ไม่ได้เผยแพร่ของ Kwiatkowski สนับสนุนความเชื่อที่ว่าเชื้อ Plasmodium ที่นั่นมีพันธุกรรมที่ไวต่อการเกิดการกลายพันธุ์ที่ยีน kelch13

จนกระทั่งปัจจุบัน หนทางเดียวที่จะบ่งชี้ผู้ป่วยมีเชื้อมาลาเรียที่ดื้อต่อยาก็คือต้องติดตามอย่างใกล้ชิดจากการรักษาหลายวันโดยการเอาเลือดตัวอย่างไปตรวจดูอย่างสม่ำเสมอว่าการรักษาสามารถกำจัดเชื้อ Plasmodium จากร่างกายของผู้ป่วยได้เร็วเท่าไร แต่ Nick White และคณะจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้พัฒนาวิธีการบ่งชี้ที่รวดเร็วกว่า โดยการพัฒนาวิธีตรวจเลือดเพื่อบ่งชี้ว่าผู้ป่วยมีเชื้อมาลาเรียที่มีการกลายพันธุ์ที่ยีน kelch13 หรือไม่ แล้วได้ใช้วิธีการตรวจเลือดดังกล่าวทดสอบกับ 1240 คน ซึ่งกำลังได้รับการรักษาโรคมาลาเรียในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแอฟริกา ผลปรากฏว่าวิธีการตรวจเลือดดังกล่าวใช้ได้ดี โดยการกลายพันธุ์ที่ยีน kelch13 ถูกตรวจพบในเกือบจะทุกกรณีศึกษาของการดื้อยา แม้แต่กรณีที่มีเชื้อมาลาเรีย Plasmodium ที่ดื้อต่อยาแต่ยังคงรักษาด้วย artemisinin โดยใช้เวลาในการรักษานานขึ้น

ที่มา: Clare Wilson. NewScientist (August 14, 2014). Blood test identifies people with resistant malaria. Retrieved August 15, 2014, from http://www.newscientist.com/article/mg22329822.900-blood-test-identifies-people-with-resistant-malaria.html#.U_CP4Bapcaw

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป