เป็นเวลานานที่ผู้ที่เป็นห่วงสุขภาพทั่วโลกกินอาหารเสริมที่มี antioxidant และกินอาหารที่มี antioxidant อยู่เป็นจำนวนมาก เพื่อให้สุขภาพแข็งแรงและมีชีวิตยืนยาว

แต่การทดสอบทางคลินิกหลายการทดสอบของอาหารเสริมที่มี antioxidant ได้ทำลายความหวังของผู้บริโภคที่ใช้ antioxidant เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็ง โดยการทดสอบทั้งหมดไม่สามารถแสดงผลที่สามารถป้องกันมะเร็ง โดยในหลายการทดสอบอาหารเสริมที่มี antioxidant เชื่อมโยงกับการเพิ่มอัตราการเป็นมะเร็งบางชนิด ตัวอย่างเช่น ในการทดสอบหนึ่ง คนสูบบุหรี่ที่กินบีตา-แคโรทีนมากมีอัตราการเกิดโรคมะเร็งปอดสูงขึ้นไม่ใช่ต่ำลง

จากผลงานที่เผยแพร่ในวารสาร The New England Journal of Medicine David Tuveson ศาสตราจารย์ของ Cold Spring Harbor Laboratory และผู้อำนวยการของงานวิจัยเพื่อ Lustgarten Foundation และ Navdeep S. Chandel จาก the Feinberg School of Medicine ที่ Northwestern University ได้อธิบายทำไมอาหารเสริมที่มี antioxidant อาจไม่ลดการเกิดมะเร็งและทำไมอาหารเสริมที่มี antioxidant จึงมีอันตรายมากกว่าเป็นตัวช่วย

การอธิบายครั้งนี้พวกเขาอาศัยความรู้ที่ว่าเซลล์ของพวกเรามีการสร้างสมดุลระหว่างสารประกอบประเภท oxidizing และ anti-oxidizing โดยสารประกอบเหล่านี้เกี่ยวข้องในปฏิกิริยาที่เรียกว่า redox (ประกอบด้วยปฏิกิริยา reduction และ oxidation) ซึ่งสำคัญสำหรับเคมีระดับเซลล์ (cellular chemistry)

เซลล์ต้องการไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ซึ่งเป็น oxidant ตัวหนึ่งในปริมาณน้อยและมีการผลิตขึ้นในเซลล์ ดังนั้น oxidant จะเป็นพิษต่อเซลล์ถ้ามีในปริมาณมาก โดยธรรมชาติเซลล์จะสร้าง antioxidant เพื่อกำจัดมัน ดังนั้นเป็นเรื่องดีที่จะกิน antioxidant ให้มากขึ้น เพื่อจะเผชิญกับผลของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และสารตัวอื่นๆ ที่เป็นพิษ เช่น reactive oxygen species (ROS) เป็นที่เข้าใจกันว่าเซลล์มะเร็งจะสร้าง ROS ในระดับสูงเพื่อช่วยในการเจริญที่ผิดปกติของเซลล์

Tuveson และ Chandel อธิบายว่าการกินยาที่มี antioxidant หรืออาหารที่มี antioxidant อยู่มากอาจไม่แสดงผลที่ดีในการต่อต้านมะเร็งเพราะว่า antioxidant เหล่านั้นไม่ได้ออกฤทธิ์ที่ตำแหน่งที่สำคัญที่ซึ่ง ROS สร้างขึ้น (ที่โรงงานผลิตพลังงานของเซลล์คือ mitochondria) แต่ antioxidant เหล่านั้นมีแนวโน้มที่จะออกฤทธิ์ที่หลายตำแหน่งที่ไกลออกไปในเซลล์ปล่อยให้ ROS ไม่ได้รับผลกระทบ

มีปริมาณของ ROS และ antioxidant โดยธรรมชาติสูงกว่าในเซลล์มะเร็ง ระดับที่สูงกว่าของ antioxidant เป็นการป้องกันตามธรรมชาติของเซลล์มะเร็งเพื่อที่จะควบคุมระดับที่สูงกว่าของ oxidant เพื่อให้การเจริญของเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นได้ Tuveson และ Chandel พูดว่าแท้จริงการรักษาซึ่งทำให้ระดับของ oxidant สูงขึ้นในเซลล์ให้ผลดีในขณะที่ antioxidant อาจจะกระตุ้นเซลล์มะเร็ง เช่นเดียวกับการรักษาโดยฉายรังสีซึ่งฆ่าเซลล์มะเร็งโดยเพิ่มระดับของ oxidant ให้สูงขึ้นมาก อีกตัวอย่างคือการรักษาโดยใช้ยาซึ่งฆ่าเซลล์มะเร็งโดยปฏิกิริยา oxidation

Tuveson และ Chandel แนะนำให้ยับยั้งโปรตีนของ antioxidant ทั้งทางพันธุกรรมและเภสัชวิทยา เป็นวิธีที่ประสบผลสำเร็จซึ่งได้รับการทดสอบในหนูซึ่งเป็นมะเร็งตับอ่อนและมะเร็งปอด อาจจะใช้รักษาในคนได้ นอกจากนี้พวกเขาพูดว่าความยากอยู่ที่การบ่งชี้โปรตีนของ antioxidant และกระบวนการต่างๆ ในเซลล์ซึ่งใช้โดยเซลล์มะเร็งแต่ไม่ได้ใช้โดยเซลล์ปกติ

ที่มา: Cold Spring Harbor Laboratory (2014, July 10). How antioxidants can accelerate cancers, and why they don't protect against them. ScienceDaily. Retrieved August 15, 2014, from http://www.sciencedaily.com/releases/2014/07/140710094434.htm

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป