จากเผยแพร่ในวารสาร The New England Journal of Medicine ฉบับวันที่ 14 สิงหาคม คณะนักวิจัยค้นพบว่า มากกว่า 1.6 ล้านคนต่อปีตายด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดเกิดจากการกินโซเดียมสูงกว่าค่าที่แนะนำโดยองค์การอนามัยโลกคือ 2 กรัมต่อวัน ซึ่งเป็นผลจากการศึกษาในประชากรจาก 187 ประเทศ

Dariush Mozaffarian คณบดีของ the Friedman School of Nutrition Science and Policy จาก Tufts University และผู้แต่งคนแรก ซึ่งทำวิจัยในขณะอยู่ที่ Harvard School of Public Health พูดว่า เป็นที่รู้กันว่าการกินโซเดียมมากเพิ่มความดันเลือด ซึ่งเป็นปัจจัยความเสี่ยงหลักสำหรับโรคหัวใจและหลอดเลือด ถึงอย่างไรก็ตามผลของการกินโซเดียมมากเกินไปต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดตามอายุ เพศ และประเทศยังไม่ได้รับการศึกษาเป็นอย่างดี

คณะนักวิจัยได้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจาก 205 การสำรวจของการกินโซเดียมในหลายประเทศซึ่งครอบคลุมเกือบจะ 3 ใน 4 ของประชากรผู้ใหญ่ทั่วโลก และข้อมูลโภชนาการทั่วโลก เพื่อคำนวณการกินโซเดียมทั่วโลกตามประเทศ อายุ และเพศ ผลของโซเดียมต่อความดันเลือดและความดันเลือดต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดได้รับการศึกษาต่างหากโดยมีการวิเคราะห์ทางสถิติ (meta-analyse) การค้นพบเหล่านี้รวมกับอัตราปัจจุบันของโรคหัวใจและหลอดเลือดทั่วโลกจะใช้ประมาณจำนวนคนตายด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดที่เกิดจากการกินโซเดียมมากกว่า 2 กรัมต่อวัน

คณะนักวิจัยพบว่าระดับเฉลี่ยของการกินโซเดียมทั่วโลกในปี ค.ศ. 2010 เป็น 3.95 กรัมต่อวัน เกือบจะเป็น 2 เท่าของค่าที่แนะนำโดยองค์การอนามัยโลก (2 กรัมต่อวัน) ทุกพื้นที่ทั่วโลกมีค่าสูงกว่าค่าที่แนะนำโดยองค์การอนามัยโลก โดยมีค่าเฉลี่ยตามพื้นที่เริ่มจาก 2.18 กรัมต่อวันในแอฟริกาใต้สะฮารา (sub-Saharan Africa) ถึง 5.51 กรัมต่อวันในเอเชียกลาง (Central Asia) จากการวิเคราะห์ทางสถิติ (meta-analysis) ของการศึกษาที่ได้รับการควบคุม คณะนักวิจัยพบว่าการกินโซเดียมลดลงลดความดันเลือดในผู้ใหญ่ทุกคน โดยมีผลมากที่สุดในคนแก่และผู้ที่ก่อนหน้านี้มีความดันเลือดสูง

Mozaffarian พูดเพิ่มเติมว่า คนตาย 1.65 ล้านคนคิดเป็นเกือบจะ 1 ใน 10 ของการตายด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดทั่วโลก การค้นพบใหม่เหล่านี้แสดงว่าต้องมีการใช้นโยบายที่เคร่งครัดเพื่อลดการกินโซเดียมในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก

ในสหรัฐอเมริกา การกินโซเดียมเฉลี่ยต่อวันเป็น 3.6 กรัม ซึ่งเป็น 80 เปอร์เซ็นต์สูงกว่าค่าที่แนะนำโดยองค์การอนามัยโลก คณะนักวิจัยพบว่าเกือบ 58,000 คนตายด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดต่อปีในสหรัฐอเมริกาเกิดจากการกินโซเดียมมากกว่า 2 กรัมต่อวัน แต่การกินโซเดียมและโรคที่ตามมาสูงกว่าในประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศ

คณะนักวิจัยยอมรับว่าผลการศึกษาได้จากตัวอย่างปัสสาวะ ซึ่งอาจประเมินค่าต่ำกว่าการกินโซเดียมจริงๆ นอกจากนี้บางประเทศที่ไม่มีข้อมูลการกินโซเดียมได้ใช้ข้อมูลของสารอาหารตัวอื่นแทน และเพราะว่าการวิจัยมุ่งไปที่การตายด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด การค้นพบครั้งนี้จึงไม่แสดงให้เห็นผลต่อสุขภาพที่สมบูรณ์ของการกินโซเดียม ซึ่งทำให้เกิดโรค เช่น โรคไต โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร

ที่มา: Tufts University (2014, August 14). Estimated 1.65 million global cardiovascular deaths each year linked to high sodium consumption. ScienceDaily. Retrieved August 22, 2014, from http://www.sciencedaily.com/releases/2014/08/140813173637.htm

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป