ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์อัจฉริยะ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนและตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกได้ เช่น

1. หมอนอิงที่มีการตอบสนองต่อสัมผัสคล้ายกับพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงในบ้านเช่น แมว โดยเป็นผลงานการออกแบบของดิน่า เอลซาบาฮี (Dina Elsabahi) และ Yun Ding จากการศึกษาพฤติกรรมของผู้เลี้ยงและแมว ทำให้เกิดการออกแบบหมอนอิงที่มีการตอบสนองต่อสัมผัสในรูปแบบต่างๆ เช่น พู่ของหมอนอิงสามารถกระดิกไปมาได้คล้ายกับการแกว่งหางของแมว และมีเสียงเบาๆ เมื่อหมอนถูกสัมผัสและกอด ทำให้ผู้ใช้เกิดความเพลิดเพลินและผ่อนคลายเหมือนกำลังเล่นอยู่กับสัตว์เลี้ยง

2. DigitalDawn เป็นม่านบังแสงที่ตอบสนองต่อสภาวะแสงแวดล้อมได้ การสังเคราะห์แสงของต้นไม้เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบผลิตภัณฑ์นี้ พื้นผิวของวัสดุม่านได้รับการพิมพ์ลวดลายด้วยสารเรืองแสงอิเล็กทรอนิกส์ (electroluminescent) ในสภาวะแวดล้อมที่มีแสงเข้ม พลังงานแสงจะถูกกักเก็บไว้ในรูปของพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในการเรืองแสง ในขณะที่ในสภาวะมีแสงน้อย ม่านบังแสงนี้จะเกิดการเรืองแสงมากขึ้นเพื่อรักษาสมดุลของกำลังส่องสว่างให้คงที่ โดยตัวตรวจจับแสง (light sensor) ที่อยู่บนม่านจะตรวจจับระดับความเข้มของแสงที่เปลี่ยนไปและกระตุ้นให้เกิดการเรืองแสงของลวดลายบนม่านเพิ่มขึ้น

3. Ice-fern เป็นแผ่นแกะสลักที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปร่างได้ ทำหน้าที่เป็นทั้งม่านบังและกรองแสงจากภายนอก เป็นผลงานความร่วมมือระหว่างนักออกแบบสิ่งทอชื่อ Aur'elie Mosse' และสถาปนิกชื่อ Mette Thomsen การเกิดฟรอสต์น้ำแข็งเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบผลิตภัณฑ์นี้ โดยที่ Ice-fern ถูกออกแบบให้มีรูปร่างเป็น 2 หรือ 3 มิติ ด้านหลังเป็นวัสดุสิ่งทอที่เลียนแบบการเกาะพื้นผิวของเท้าจิ้งจก ซึ่งผิวของวัสดุสิ่งทอนี้จะเคลือบด้วยสารซิลิโคนที่สามารถติดบนผิวกระจกและลอกติดใหม่ซ้ำๆ ได้ ผู้ที่อาศัยในบ้านสามารถเคลื่อนย้ายแผ่น Ice-fern นี้ให้มีรููปแบบตามที่ต้องการ ซึ่งนอกจากจะสร้างความสวยงามบนหน้าต่างและเป็นม่านกรองแสงแล้ว ยังทำให้ผู้อยู่อาศัยมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมในบ้านและสามารถปรับเปลี่ยนบรรยากาศภายในบ้านตามต้องการ

4. Touch Me Wallpaper เป็นแผ่นปิดผนังที่สามารถตอบสนองต่อสัมผัสได้ แผ่นปิดผนังบางชนิดตอบสนองต่อความร้อนจากร่างกายผู้ที่สัมผัสโดยการเปลี่ยนสี ทำให้มองเห็นเป็นรอยสัมผัสบนผนังแล้วจึงค่อยๆ จางกลับไปเป็นสีเดิมของผนัง กลไกการเปลี่ยนสีนี้เกิดจากการเคลือบผิวของวัสดุโพลิเมอร์ที่เป็นแผ่นผนังด้วยหมึกที่มีสมบัติเปลี่ยนสีด้วยความร้อน (thermochromic ink) นอกจากนี้แผ่นปิดผนังบางชนิดมีการตอบสนองต่อสัมผัสด้วยรูปแบบอื่นๆ เช่น ปล่อยกลิ่นหอม ซึ่งสารหอมระเหยจะบรรจุในแคปซูลจิ๋ว (microcapsules) แล้วเคลือบบนผิววัสดุผ้าหรือโพลิเมอร์ที่เป็นแผ่นผนัง กลิ่นหอมที่ถูกปล่อยออกมาจากผนังเมื่อถูกสัมผัส ช่วยให้ผู้อาศัยในบ้านรู้สึกผ่อนคลาย

ที่มา: จุรีรัตน์ ประสาร. "เป็นยิ่งกว่าสิ่งทอ" เทคโนโลยีวัสดุ. 70 : 12-14 : กรกฎาคม - กันยายน 2556.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป