ซิลเวอร์หรือเงินเป็นโลหะที่มีการใช้ประโยชน์อย่างมากมายมานาน ส่วนใหญ่ใช้ทำเครื่องประดับ เครื่องใช้ในครัวเรือน เงินตรา การล้างรูป นอกจากนี้ยังใช้เป็นสารฆ่าเชื้อโรค จึงมีการใช้งานในด้านการแพทย์และสุขอนามัย เช่น ใช้ภาชนะเครื่องเงินในการเก็บรักษาไวน์และน้ำ ใช้สารประกอบซิลเวอร์ทำเป็นยารักษาแผลติดเชื้อ และใช้ซิลเวอร์ไนเตรต 1% มาทำเป็นยาหยอดตาป้องกันการติดเชื้อ

ปัจจุบันได้มีการนำเอานาโนเทคโนโลยีมาแยกโลหะเงินให้มีขนาดเล็กลงในระดับนาโนเมตร เรียกว่า อนุภาคนาโนซิลเวอร์ ขนาดที่เล็กลงมากทำให้ไปเพิ่มพื้นที่ผิวในการสัมผัสกับเชื้อโรคทำให้คุณสมบัติในการขจัดเชื้อโรคเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมหลายร้อยเท่า เมื่ออนุภาคนาโนซิลเวอร์สัมผัสกับเชื้อโรค จะไปเกาะที่ผนังเซลล์และแทรกเข้าไปภายในและจะไปเกาะกับหมู่ -SH (Sulphydryl) ของเอนไซม์ ส่งผลให้เกิดการยับยั้งการเพิ่มจำนวนและการเจริญของเชื้อโรค ทำให้เชื้อโรคตายในที่สุด

เทคโนโลยีนาโนซิลเวอร์ได้นำไปใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย เช่น ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคต่างๆ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องใช้ไฟฟ้า โดยนำไปเคลือบผนังตู้เย็นป้องกันเชื้อโรค ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ใช้อนุภาคนาโนซิลเวอร์ เช่น

1. กลุ่มสิ่งทอ ใช้อนุภาคนาโนซิลเวอร์ในการกำจัดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ในเสื้อผ้า จากการศึกษาพบว่าการผสมอนุภาคนาโนซิลเวอร์ลงไปในเนื้อผ้า เมื่อมีการใช้งานและผ่านการซักไประยะหนึ่ง อนุภาคนาโนซิลเวอร์จะมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์พวก E.coli และ Staphylococcus aureus ได้ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ ในการผสมอนุภาคนาโนซิลเวอร์ลงไปในเนื้อผ้ามักใช้อัตราส่วนของอนุภาคนาโนซิลเวอร์ 1 ส่วนต่อเส้นใยผ้า 1 ล้านส่วน ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณที่เล็กน้อยมาก แต่เพียงแค่นี้ก็มากพอที่จะหยุดยั้งการเจริญของเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยังช่วยระงับกลิ่นเหงื่อด้วย

2. เครื่องใช้ไฟฟ้า ใช้อนุภาคนาโนซิลเวอร์ในการผลิตตู้เย็น พบว่าสามารถช่วยรักษาความเย็น และช่วยยืดอายุของอาหารที่เก็บในตู้เย็น นอกจากนี้ยังมีการใช้อนุภาคนาโนซิลเวอร์ในการผลิตเครื่องซักผ้า เนื่องจากพบว่าอนุภาคนาโนซิลเวอร์สามารถกำจัดเชื้อโรคได้เป็นอย่างดี

ด้วยมีพื้นที่ผิวสูงของอนุภาคนาโนซิลเวอร์จึงทำให้ไวต่อปฏิกิริยาทำให้สามารถทำลายแบคทีเรียและจุลชีพทั้งที่เป็นประโยชน์และโทษได้ดี ถ้าหากแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์ถูกทำลายย่อมส่งผลต่อวงจรชีวิตของคนและสัตว์อย่างแน่นอน นอกจากอนุภาคนาโนซิลเวอร์จะทำลายแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์ตามธรรมชาติแล้ว ยังเป็นภัยต่อการควบคุมแบคทีเรียที่เป็นอันตรายอีกด้วย เนื่องจากไม่เพียงแบคทีเรียที่เป็นอันตรายจะสามารถต้านทานอนุภาคนาโนซิลเวอร์ได้แล้วยังสามารถต้านทานสารปฏิชีวนะที่ใช้ในปัจจุบันได้อีกด้วย

การประเมินความเสี่ยงของสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้อนุภาคนาโนซิลเวอร์ นับเป็นสิ่งที่พึงกระทำ มาร์ทิน เชรินเจอร์ (Martin scheringer) และคณะ จากสถาบันวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ (Institute for Chemical and Bioengineering) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้แสดงแผนภาพเส้นทางการปนเปื้อนของซิลเวอร์จากผลิตภัณฑ์พลาสติกและสิ่งทอสู่สิ่งแวดล้อม พอล เวสเตอร์ฮอฟฟ์ (Paul Westerhoff) วิศวกรสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยแอริโซนา (Arizona State University) สนใจวงจรชีวิตของนาโนซิลเวอร์โดยศึกษาจากผลิตภัณฑ์ถุงเท้าขจัดกลิ่นที่มีอนุภาคนาโนซิลเวอร์เป็นองค์ประกอบ ต้องการทราบปริมาณของอนุภาคนาโนซิลเวอร์ที่หลุดมากับน้ำซักล้าง และปนเปื้อนสู่ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อม

ดาริน เฟอร์จีสัน (Darin Y. Furgeson) และคณะ ได้ตีพิมพ์ผลงานในวารสาร Small ฉบับที่ 5 เล่มที่ 16 (2009) โดยได้ศึกษาผลกระทบจากอนุภาคนาโนซิลเวอร์ต่อปลาม้าลาย (Zebrafish) ซึ่งเป็นปลาที่มีลักษณะคล้ายคน พบว่าปลาบางส่วนตาย และบางส่วนที่รอดชีวิตก็มีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไป อนุภาคซิลเวอร์มีผลให้ตา ถุงลม หางทำงานผิดปกติ และตัวอ่อนบางตัวมีของเหลวรอบหัวใจซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลว

ที่มา: 1. ต้นน้ำ. "มุมกลับของนาโนซิลเวอร์" เทคโนโลยีวัสดุ. 61 : 8-12 : ตุลาคม - ธันวาคม 2553.

         2. เทคโนโลยีซิลเวอร์นาโน คืออะไร ประยุกต์ใช้ทำอะไรได้บ้าง. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.mtec.or.th/index.php/2013-05-29-09-06-21/2013-10-29-04-40-02/1574- (วันที่ค้นข้อมูล : 3 กรกฎาคม 2557).

         3. วิรุฬหกกลับ. (2552, กันยายน 15). "นาโนซิลเวอร์ ยาผีบอกแห่งยุคสมัย." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.vcharkarn.com/varticle/39427 (วันที่ค้นข้อมูล : 3 กรกฎาคม 2557).

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป