หม้อหุงข้าวไฟฟ้าประดิษฐ์ขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1937 กองทัพญี่ปุ่นได้ประดิษฐ์หม้อหุงข้าวไฟฟ้าทำจากกล่องไม้ ภายในมีลวดโลหะ ซึ่งเวลาใช้งานจะปล่อยกระแสไฟฟ้าผ่านลวดนี้ เมื่อข้าวสุกจะไม่มีระบบตัดไฟอัตโนมัติเหมือนหม้อหุงข้าวไฟฟ้าในปัจจุบัน ดังนั้นผู้ใช้จึงต้องหมั่นดูและคนข้าวในหม้อตลอดเวลา หลังจากข้าวสุก ผู้ใช้จะถอดลวดนี้ออกปล่อยให้กล่องไม้และไอน้ำช่วยรักษาข้าวในหม้อให้ระอุเหมือนระบบอุ่นข้าวในหม้อหุงข้าวไฟฟ้าในปัจจุบัน ถึงอย่างไรก็ตามหม้อหุงข้าวกล่องไม้ก็มีข้อเสียที่สำคัญคือ มีการจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านลวดโลหะเปลือยทำให้ผู้ใช้เสี่ยงต่อการถูกไฟดูด ไม่มีการผลิตหม้อหุงข้าวแบบนี้ออกจำหน่ายในเชิงพาณิชย์

จนถึงช่วงทศวรรษที่ 1940 เริ่มมีหลายบริษัทในญี่ปุ่นพัฒนาหม้อหุงข้าวไฟฟ้าออกจำหน่าย โดยบริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริก คอร์ปอเรชั่น (Mitsubishi Electric Corporation) เป็นบริษัทแรกที่ผลิตหม้อหุงข้าวไฟฟ้าออกวางจำหน่าย โดยมีลักษณะเป็นหม้อชั้นเดียวภายในมีขดลวดไฟฟ้าให้ความร้อน ไม่มีระบบตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติเมื่อข้าวสุก ผู้ใช้จึงต้องหมั่นดูข้าวในหม้อตลอดเวลา ในเวลาไล่เลี่ยกันยังมีบริษัท มัตสุชิตะ อิเล็กทริก (Matsushita Electric) และบริษัท โซนี (Sony) ก็ผลิตหม้อหุงข้าวไฟฟ้าออกจำหน่าย แต่ทั้ง 3 บริษัทไม่ประสบความสำเร็จในการจำหน่าย

ต่อมาปลายปี ค.ศ. 1956 บริษัท โตชิบา คอร์ปอเรชั่น (Toshiba Corporation) ได้วางจำหน่ายหม้อหุงข้าวไฟฟ้าที่มีลักษณะเหมือนหม้อหุงข้าวไฟฟ้าในปัจจุบัน ในระยะแรกร้านค้าต่างไม่ยอมรับ แต่ในเวลาไม่นานหม้อหุงข้าวของโตชิบาก็ได้รับการยอมรับและมียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้น หม้อหุงข้าวไฟฟ้ารุ่นแรกของบริษัทโตชิบายังไม่มีระบบอุ่นข้าว ทำให้ข้าวในหม้อเย็นชืดในเวลารวดเร็ว ดังนั้นหากต้องการเก็บข้าวให้ร้อนนานๆ จึงต้องนำข้าวที่เพิ่งหุงเสร็จใส่ในภาชนะที่เป็นฉนวนกันความร้อน ต่อมาในปี ค.ศ. 1965 บริษัท โซจิรูชิ เทอร์มอส (Zojirushi Thermos) ได้ผลิตหม้อหุงข้าวไฟฟ้าแบบมีระบบอุ่นข้าวออกจำหน่าย โดยสามารถรักษาอุณหภูมิภายในหม้อไว้ที่ระดับ 65 องศาเซลเซียส ดังนั้นสามารถช่วยเก็บข้าวให้ร้อนได้นาน 4-6 ชั่วโมง

ความสำเร็จของหม้อหุงข้าวไฟฟ้าของโตชิบาเกิดจากความพยายามในการศึกษารายละเอียดต่างๆ ในการหุงข้าวและการทดลองของวิศวกร ทำให้ทีมวิศวกรค้นพบที่สำคัญว่า ต้องให้ความร้อนแก่ข้าวต่อเนื่องเป็นเวลา 20 นาทีหลังน้ำเดือด ซึ่งมีผลทำให้แป้งในข้าวสารแปรสภาพเป็นแป้งข้าวสวยหมด และข้าวสุกได้ที่พอดี และยังได้ความรู้ในการออกแบบให้หม้อหุงข้าวไฟฟ้าเป็นหม้อ 2 ชั้น โดยวางขดลวดความร้อนข้างนอกหม้อต้ม ซึ่งต่างจากหม้อหุงข้าวไฟฟ้าที่พัฒนาโดยบริษัทอื่นก่อนหน้านี้ ซึ่งวางขดลวดความร้อนสัมผัสกับข้าวและน้ำโดยตรง และอาศัยน้ำในหม้อชั้นในเป็นตัวบอกการสุกของข้าว

ที่มา:

บุญรักษ์ กาญจนวรวณิชย์. "หม้อหุงข้าวไฟฟ้า: เปลี่ยนงานยุ่งยากให้เหลือเพียงแค่กดปุ่ม" เทคโนโลยีวัสดุ. 69 : 45-50 : เมษายน - มิถุนายน 2556.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป