สิ่งสำคัญของการเปลี่ยนสีของเลนส์กระจกเกิดจากผลึกซิลเวอร์เฮไลด์ที่กระจายตัวรวมกับเนื้อกระจก สารจำพวกซิลเวอร์เฮไลด์มีหลายชนิดได้แก่ ซิลเวอร์ฟลูออไรด์ (AgF) ซิลเวอร์คลอไรด์ (AgCl) ซิลเวอร์โบรไมด์ (AgBr) และซิลเวอร์ไอโอไดด์ (AgI) เมื่อเลนส์กระจกได้รับรังสียูวี-เอ (UV-A) ที่มีความยาวคลื่นในระหว่าง 320-400 นาโนเมตร อิเล็กตรอนจากกระจกจะรวมตัวกับอิออนบวกของซิลเวอร์ของซิลเวอร์เฮไลด์ซึ่งไม่มีสี และได้ผลเป็นธาตุซิลเวอร์ที่มีสีเข้ม ปฏิกิริยานี้สามารถผันกลับ ทำให้รอบของการเปลี่ยนสีของเลนส์กระจกเกิดกลับไปกลับมาได้หลายหมื่นรอบ ส่งผลให้เลนส์กระจกมีอายุการใช้งานได้นับสิบปี ระดับของการเปลี่ยนสีและระดับความเข้มสีของเลนส์ขึ้นอยู่กับจำนวนและการกระจายตัวของโมเลกุลซิลเวอร์ในเนื้อกระจก ในขณะที่อัตราเร็วของการเปลี่ยนสีกลับไปมาขึ้นอยู่กับองค์ประกอบพื้นฐานของเลนส์และความหนาของเลนส์

แว่นตาชนิดเลนส์กระจกเปลี่ยนสีได้ออกวางจำหน่ายครั้งแรกในชื่อทางการค้าว่า PhotoBrown และ PhotoGray โดยบริษัทคอร์นิง (Corning) แว่นตาทั้งสองชนิดนี้สีน้ำตาลและสีเทาจะจางลงเมื่ออยู่ในที่ร่ม และสีจะเข้มขึ้นเหมือนแว่นตากันแดดเมื่ออยู่กลางแจ้ง และได้มีความพยายามพัฒนาแว่นตาชนิดเลนส์กระจกให้มีน้ำหนักเบาและบางลง

ความนิยมของแว่นตาชนิดเลนส์กระจกเริ่มลดลงเมื่อมีแว่นตาชนิดเลนส์พลาสติกออกวางจำหน่าย เพราะเลนส์พลาสติกมีน้ำหนักเบากว่า ถึงอย่างไรก็ตามเลนส์กระจกก็มีข้อดีคือเกิดรอยขูดขีดได้ยากกว่าและมีความแม่นยำในการเปลี่ยนสีด้วยอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า ดังนั้นเลนส์กระจกจึงยังได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เนื่องจากเลนส์กระจกเปลี่ยนสีได้นี้สามารถเปลี่ยนสีได้ตามความเข้มของแสงยูวีเท่านั้น ดังนั้นเมื่ออยู่ในบริเวณที่มีการปิดกั้นแสงยูวี แว่นตาจะไม่เกิดการเปลี่ยนเป็นสีเข้มขึ้น วิธีแก้ปัญหาคือการเพิ่มสีทึบแสงให้มากขึ้น การเพิ่มสีนี้จะทำให้ระดับความเข้มของเลนส์แว่นตามีความสม่ำเสมอตลอดเวลา

ที่มา:

สมฤทัย ชรรณษานนท์. "แว่นตาเปลี่ยนสีได้เอง" เทคโนโลยีวัสดุ. 59 : 30-32 : เมษายน - มิถุนายน 2553.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป