การเปลี่ยนสีของเลนส์พลาสติกเกิดจากการใช้สีย้อมอินทรีย์ที่เปลี่ยนสีได้ด้วยแสง (photochromic organic dye) ทั้งนี้สีย้อมเหล่านี้จะเกิดการแตกพันธะออกเมื่อได้รับรังสียูวี ต่อมาโมเลกุลของสีย้อมจะเกิดการจัดเรียงตัวใหม่ สีย้อมอินทรีย์ที่สามารถเกิดปรากฏการณ์นี้มีหลายชนิด เช่น สีย้อมจำพวกพิริโดเบนโซซาซีน (pyridobenzoxazines) สีย้อมพวกแนฟโทไพราน (naphthopyran) และสีย้อมพวกอินดีโนแนฟโทไพราน (indenonaphthopyran)

อัตราเร็วของการเปลี่ยนสีกลับไปกลับมาขึ้นกับชนิดของสีย้อม ชนิดของพลาสติกที่ทำเลนส์ที่ต้องเข้ากันได้ดีกับสีย้อม เทคนิคการนำสีย้อมมาใช้กับเลนส์ เทคนิคการผสม (in-mass technology) สีย้อมลงไปในเนื้อเลนส์ และเทคนิคการเคลือบ (coating technology) สีย้อมที่หนาระดับไมครอนบนผิวเลนส์

ความนิยมแว่นตาชนิดเลนส์กระจกเริ่มลดลงเมื่อแว่นตาชนิดเลนส์พลาสติกออกวางจำหน่าย เพราะเลนส์พลาสติกมีน้ำหนักเบา ถึงอย่างไรก็ตามเลนส์กระจกก็มีข้อดีคือเกิดรอยขูดขีดยากกว่าและมีความแม่นยำในการเปลี่ยนสีด้วยอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า เลนส์กระจกจึงยังได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เนื่องจากเลนส์พลาสติกแบบเปลี่ยนสีได้สามารถเปลี่ยนสีได้ตามความเข้มของแสงยูวีเท่านั้น ดังนั้นเมื่ออยู่ในบริเวณที่มีการปิดกั้นแสงยูวี แว่นตาจะไม่เกิดการเปลี่ยนเป็นสีเข้มขึ้น วิธีแก้ปัญหาคือการเพิ่มสีทึบแสงให้มากขึ้น การเพิ่มสีนี้จะทำให้ระดับความเข้มของเลนส์แว่นตามีความสม่ำเสมอตลอดเวลา

ที่มา: สมฤทัย ชรรณษานนท์. "แว่นตาเปลี่ยนสีได้เอง" เทคโนโลยีวัสดุ. 59 : 30-32 : เมษายน - มิถุนายน 2553.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป