1. การนำสิ่งทอมาทำพื้นผิวของรถทั้งคันแทนการใช้เหล็กและพลาสติก

ในปี ค.ศ. 2008 บริษัท บีเอ็มดับบลิว (BMW) ได้จัดแสดงต้นแบบรถยนต์รุ่น BMW GINA ซึ่งสิ่งที่น่าตื่นเต้นคือ พื้นผิวของรถทั้งคันทำด้วยวัสดุสิ่งทอแทนการใช้เหล็กและพลาสติก วัสดุสิ่งทอที่ใช้มีความแข็งแรงและหยืดหยุ่น ความหยืดหยุ่นนี้จะสร้างความรู้สึกมีชีวิตให้รถยนต์มากขึ้น เช่น ขณะที่ผู้ขับขี่เปิดไฟหน้ารถยนต์ พื้นผิวรถที่คลุมไฟหน้าไว้จะเคลื่อนเปิดออกคล้ายคนกำลังลืมตา ส่วนไฟท้ายรถสามารถมองเห็นผ่านทะลุผิวรถได้ ประตูเปิดออกในลักษณะคล้ายปีกผีเสื้อ และเมื่อต้องการเปิดดูระบบเครื่องยนต์ด้านหน้า ผิวกระโปรงรถจะแยกจากกันตรงส่วนกลางแล้วเคลื่อนสู่ด้านข้างทั้งสอง นอกเหนือจากความหยืดหยุ่น วัสดุสิ่งทอที่ใช้เป็นผิวรถจะต้องมีความทนต่อการใช้งานสูง ทนต่อการฉีกขาด ทนต่อการเจาะ ทนต่อเศษวัสดุบนท้องถนน และทนต่ออุณหภูมิสูงและอุณหภูมิต่ำได้ดีโดยไม่ยืดหรือหดตัว

2. การนำสิ่งทอมาใช้เป็นวัสดุทางเลือกสำหรับงานก่อสร้างและตกแต่งอาคาร

ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในปัจจุบันทำให้สามารถผลิตวัสดุสิ่งทอที่มีสมบัติต่างๆ เช่น ความแข็งแรง การนำไฟฟ้า การควบคุมแสง ได้เช่นเดียวกับวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างและตกแต่งอาคาร และเมื่อผสานกับน้ำหนักที่เบาและความหยืดหยุ่นสูงทำให้การนำวัสดุสิ่งทอมาใช้เป็นวัสดุสำหรับอาคารในรูปแบบและลักษณะแปลกใหม่มีความเป็นไปได้

วัสดุสิ่งทอเพื่อทำหลังคามีการใช้งานเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีจุดเด่นคือ น้ำหนักเบา และสามารถติดตั้งยึดกับโครงสร้างในจำนวนน้อยจุด แต่ครอบคลุมพื้นที่ได้กว้างกว่าเมื่อเทียบกับวัสดุสำหรับหลังคาโดยทั่วไป นอกจากนี้ยังสามารถออกแบบรูปลักษณ์ให้มีความสวยงามแตกต่างจากเดิม สมบัติพิเศษของวัสดุสิ่งทอสำหรับทำหลังคาได้แก่ มีความแข็งแรงทนต่อการดึงในขณะติดตั้ง ทนต่อสภาพภูมิอากาศ (ความร้อน ความชื้น ลม) และมีสมบัติหน่วงไฟ

การนำวัสดุสิ่งทอมาออกแบบโคมไฟให้มีรูปลักษณ์สวยงามแปลกตาสำหรับใช้งานประดับภายในอาคารและการใช้งานอื่นๆ เช่น จอฉายภาพ ก็เริ่มมีให้เห็นมากขึ้น

นอกจากนี้ในขณะเดียวกันความพยายามในการมองหาแหล่งที่อยู่อาศัยและทรัพยากรใหม่เพื่อรองรับความต้องการของประชากรโลกก็กำลังดำเนินอยู่ การอาศัยอยู่บนดวงดาวอื่นก็อาจไม่ได้เป็นความฝันอีกต่อไป ดังนั้นจึงมีแนวคิดในการใช้วัสดุสิ่งทอสำหรับเป็นที่อยู่อาศัยนอกโลก

ที่มา: จุรีรัตน์ ประสาร. "มุมมองใหม่เกี่ยวกับสิ่งทอ" เทคโนโลยีวัสดุ. 62 : 53-57 : มกราคม - มีนาคม 2554.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป