light-for-readการอ่านหนังสือให้ได้นานๆ โดยไม่รู้สึกระคายเคืองตาหรือเกิดอาการตาเพลีย (อาการตาเพลียคือ อาการปวดรอบตา ตาพร่ามัว ตาลายเป็นพักๆ เคืองตา แสบตา หรือมีน้ำตาไหลร่วมด้วย เมื่ออ่านหนังสือเป็นเวลานานในแสงสว่างที่ไม่เหมาะสม) ควรเลือกบริเวณสำหรับการอ่านหนังสือในที่โปร่งมีแสงธรรมชาติส่องถึง โดยแสงสว่างที่ดีต่อดวงตาสำหรับอ่านหนังสือจะต้องไม่มืดหรือสว่างจ้าจนเกิน ไป หรือหากมีความจำเป็นจะต้องอ่านในที่อับแสง หรือเวลากลางคืน ควรเลือกโคมไฟ หลอดไฟ ที่เหมาะสมกับการอ่านหนังสือ และควรหลีกเลี่ยงการอ่านหนังสือในบริเวณที่มี "แสงไฟกระพริบ" เพราะจส่งผลให้ประสาทตาเสียเร็วเนื่องจากดวงตาจะถูกกระตุ้นตามจังหวะกระพริบ แสงและไฟที่เหมาะสมสำหรับอ่านหนังสือมีข้อแนะนำพอสังเขป ดังนี้

  • การอ่านหนังสือในบริเวณที่มี “แสงจากธรรมชาติ” ควรเลี่ยงแสงสว่างจ้า เพราะจะทำให้สายตาอ่อนล้า หากมืดเกินไปก็เป็นปัจจัยทำสายตาสั้นได้เช่นกัน จึงควรหาโคมไฟติดไว้ เพื่อช่วยปรับแสงให้พอดีกับสภาพแวดล้อมแต่ละวัน
  • การอ่านหนังสือในเวลา "กลางคืน" ควรเลือกโคมไฟที่ไม่มีแสงสีขาวมากจนเกินไป หรือมีแสงสีเหลืองจนเกินไป เพราะแสงแบบนี้จะรบกวนสายตาไม่เหมาะสำหรับการอ่านหนังสือ ควรเลือกใช้หลอดตะเกียบที่มีแสงสีนวล (warm white) และควรหลีกเลี่ยง หลอดไฟที่ให้แสงสีขาว (cool daylight) ซึ่งจะให้ แสงที่จ้าเกินไปไม่เหมาะสำหรับใช้สำหรับการอ่านหนังสือ สำหรับหลอด LED ก็สามารถใช้งานดีมีแสงสบายตา (ควรเลือกแบบ warm white) มีอายุการใช้งานที่ยาวนานและหลอดไม่ร้อน และที่สำคัญควรจัดวางตำแหน่งโคมไฟให้แสงเข้าด้านข้างซ้ายมือจากทิศตะวันตก เฉียงเหนือ จะช่วยให้สามารถอ่านหนังสือได้อย่างสบายตา และนานยิ่งขึ้น หลักการที่สาคัญในการจัดตั้ง โคมอ่านหนังสือ "จะต้องวางอยู่มุมซ้ายของหัวโต๊ะ" เพื่อที่จะไม่ให้แสงตกกระทบมาแยงสายตา และเป็นการลบเงาที่เกิดขึ้นระหว่างอ่านหรือเขียนหนังสือด้วย 

โคมไฟอ่านหนังสือนั้นมีหลากหลายรูปแบบ บางชนิดสามารถปรับเปลี่ยนทิศทางให้เหมาะสมกับการอ่านหนังสือในที่ต่าง ๆ ได้ ส่วนหลอดไฟอ่านหนังสือทั่วไปนั้นจะใช้หลอดไส้ซึ่งจะให้ แสงสีเหลือง พอแสงตัดกับผิวหลอดที่เป็นสีฟ้า สีจะเปลี่ยนเป็นเหลืองอ่อน แต่จะทำให้ร้อน และเปลืองไฟกว่าหลอดตะเกียบแสงสีเหลือง

แหล่งที่มาของข้อมูล

Image Source

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป