เป็นที่ทราบกันดีว่า hashtag หรือเจ้าเครื่องหมาย # มีการใช้กันมาสักพักใหญ่แล้ว โดย social network ที่มีการใช้เป็นแห่งแรกเห็นจะเป็น Tweeter (TW).... และอีกไม่นานต่อมาก็ได้เริ่มมี social network ทยอยเปิดบริการให้กับผู้ใช้สามารถใช้ hashtag กันได้ และก็เป็นที่นิยมเพิ่มขึ้นตามลำดับ โดยจะเห็นได้ชัดจากชุมชนผู้ใช้ Instagram (IG)

ปัจจุบันนี้นอกจากการใช้งาน hashtag ผ่าน social network ต่างๆ แล้ว หลายๆ เว็บไซต์ก็เปิดให้บริการการใช้ hashtag ให้กับผู้ใช้บริการมากขึ้น อาทิ YouTube, Facebook, Pinterest, google+ เป็นต้น

website-support-hastag
source: justit.cz/wordpress/2013/04/08/infografika-hashtagy-a-vse-co-o-nich-potrebujete-vedet/

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป