จากการเผยแพร่ออนไลน์ในวารสาร FASEB ซึ่งเป็นของ Federation of American Societies for Experimental Biology คณะนักวิจัยจาก University of Bradford ได้พัฒนาวิธีการทดสอบเลือดเพื่อวินิจฉัยโรคมะเร็ง

วิธีการทดสอบความไวของจีโนมของเม็ดเลือดขาวลิมโฟไซต์ (Lymphocyte Genome Sensitivity (LGS) test) เป็นวิธีวัดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับดีเอ็นเอของเซลล์เม็ดเลือดขาวเมื่อสัมผัสกับแสง UVA ที่ความเข้มข้นต่างๆ ผลการศึกษาโดยใช้วิธีดังกล่าวแสดงความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างความเสียหายที่เกิดกับเซลล์เม็ดเลือดขาวของผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็ง ผู้ป่วยด้วยภาวะก่อนถึงขั้นเป็นมะเร็ง (pre-cancerous conditions) และคนสุขภาพแข็งแรง

วิธีการดังกล่าวอาศัยหลักการที่ว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวทำหน้าที่ในระบบภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติของร่างกาย เมื่อต้องต่อสู้กับมะเร็งหรือโรคอื่นๆ เซลล์เม็ดเลือดขาวจะอยู่ในภาวะเครียด ดังนั้นคณะนักวิจัยได้ทดลองเพิ่มภาวะเครียดให้กับเซลล์เม็ดเลือดขาวโดยให้สัมผัสกับแสง UVA แล้วพบว่าคนที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งมีดีเอ็นเอซึ่งถูกทำลายโดยแสง UVA ได้ง่ายกว่าคนอื่นๆ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ใช้ตัวอย่างเลือดจาก 208 คน โดย 94 คนเป็นคนสุขภาพแข็งแรงซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่และนักเรียนที่ University of Bradford และอีก 114 ตัวอย่างเลือดได้จากผู้ป่วยที่คลินิกเฉพาะทางของ Bradford Royal Infirmary ก่อนการวินิจฉัยและการรักษา ตัวอย่างเลือดทั้งหมดได้สัมผัสกับแสง UVA ผ่านความลึกที่แตกต่างกัน 5 แบบของวุ้น ความเสียหายจากการสัมผัสกับแสง UVA จะเห็นเป็นชิ้นส่วนของดีเอ็นเอเคลื่อนที่ไปยังปลายบวกของสนามไฟฟ้ามีลักษณะคล้ายหางของดาวหาง (a comet-like tail) ยิ่งหางยิ่งยาวดีเอ็นเอยิ่งถูกทำลายมากขึ้น ผลการศึกษาโดยใช้วิธีดังกล่าวสามารถวินิจฉัยผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็ง (58 คน) ผู้ป่วยอยู่ในภาวะก่อนการเป็นมะเร็ง (56 คน) และคนที่มีสุขภาพแข็งแรง (94 คน)

ที่มา: University of Bradford (2014, July 28). Potential 'universal' blood test for cancer discovered. ScienceDaily. Retrieved September 30, 2014, from http://www.sciencedaily.com/releases/2014/07/140728094410.htm

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป