จากเผยแพร่ในวารสาร Trends in Biotechnology ความก้าวหน้าเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งทำให้การเปลี่ยนแปลงของจีโนมทำได้อย่างแม่นยำ ทำให้เป็นไปได้ที่ผลไม้และพืชอื่นๆ อาจจะได้รับการพัฒนาทางพันธุกรรมโดยไม่ต้องมีการส่งผ่านยีนแปลกปลอมเข้าไป

ผลไม้ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมโดยไม่ต้องมีการส่งผ่านยีนแปลกปลอมเข้าไป (genetically edited fruits) อาจได้รับการยอมรับจากคนทั่วไปมากกว่าสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (genetically modified organisms, GMOs) ที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรป นี่สามารถหมายความว่าผลไม้ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมโดยไม่ต้องมีการส่งผ่านยีนแปลกปลอมเข้าไป เช่น กล้วยชนิดพิเศษซึ่งผลิตวิตามิน เอ มากขึ้นสามารถปรากฏบนชั้นของร้านขายของชำ

ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงลักษณะหน้าตาของผลไม้อาจทำได้โดยการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมเพียงเล็กน้อยเพื่อให้เกิดการเพิ่มหรือลดปริมาณของส่วนประกอบทางธรรมชาติซึ่งเซลล์พืชโดยปกติสร้างขึ้นมาอยู่แล้ว การเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของผลไม้โดยไม่ต้องมีการส่งผ่านยีนแปลกปลอมเข้าไปเป็นไปได้ในปัจจุบันเพราะมีการเกิดขึ้นของเครื่องมือใหม่ๆ เช่น CRISPR TALEN และนอกจากนี้เพราะมีความรู้เกี่ยวกับจีโนมของผลไม้อยู่มากมาย

Chidananda Nagamangala Kanchiswamy ผู้แต่งคนแรกกล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตโดยไม่ต้องมีการส่งผ่านยีนแปลกปลอมเข้าไปเป็นวิธีทางธรรมชาติที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของการเกษตร

ที่มา : Cell Press (2014, August 13). Coming soon: Genetically edited ‘super bananas’ and other fruit?. ScienceDaily. Retrieved September 30, 2014, from http://www.sciencedaily.com/releases/2014/08/140813131044.htm

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป