จากเผยแพร่ในวารสาร Science เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม Jim Westwood นักวิจัยจาก Virginia Tech ค้นพบรูปแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพของการติดต่อระหว่างพืช ซึ่งพืชมีการแบ่งปันรายละเอียดทางพันธุกรรมในปริมาณที่ไม่ปกติระหว่างกัน การค้นพบครั้งนี้ทำให้ค้นพบพืชติดต่อระหว่างกันอย่างไรในระดับโมเลกุล และยังทำให้นักวิทยาศาสตร์ค้นพบหนทางที่จะต่อสู้กับวัชพืชซึ่งทำลายพืชใช้เป็นอาหารในบางประเทศในส่วนที่ยากจนที่สุดของโลก

Westwood ได้ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างพืชปรสิตคือ dodder และพืชเจ้าบ้าน 2 ชนิดได้แก่ Arabidopsis และมะเขือเทศ เพื่อที่จะดูดความชื้นและสารอาหารจากพืชเจ้าบ้าน dodder ใช้ส่วนที่ยื่นออกมาจากต้นที่เรียกว่า haustorium แทรกตัวเข้าไปในพืชเจ้าบ้าน ก่อนหน้านี้ Westwood ค้นพบสิ่งที่น่าตื่นเต้นว่าระหว่างการกระทำระหว่างกันในการอยู่แบบปรสิตนี้ มีการขนส่ง RNA ระหว่างพืช  

การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาเพิ่มเติมการแลกเปลี่ยนนี้และทดสอบ mRNA Westwood ค้นพบว่าระหว่างการอยู่กันแบบปรสิตนี้ mRNA จำนวนเป็นพันโมเลกุลกำลังแลกเปลี่ยนระหว่างพืชทั้งสอง ทำให้เกิดการสนทนาอย่างอิสระระหว่างพืช โดยผ่านการแลกเปลี่ยนนี้ พืชปรสิตอาจจะบอกว่าพืชเจ้าบ้านควรจะทำอะไร เช่น ลดระดับการป้องกันตัวเพื่อพืชปรสิตสามารถจู่โจมได้ง่ายขึ้น การวิจัยครั้งต่อไปของ Westwood คือการค้นหา mRNA สั่งการอะไรที่แน่นอน

การค้นพบของ Westwood ทำให้เกิดวิธีใหม่ในการควบคุมพืชปรสิต โดยอาศัยการขัดขวาง  mRNA ซึ่งมีรายละเอียด ซึ่งพืชปรสิตใช้เพื่อสั่งการพืชเจ้าบ้าน

ที่มา: Virginia Tech (2014, August 14). Plants may use newly discovered molecular language to communicate. ScienceDaily. Retrieved September 29, 2014, from http://www.sciencedaily.com/releases/2014/08/140814191939.htm

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป