จากเผยแพร่ใน PLOS ONE คณะนักวิจัยจาก University of Missouri ค้นพบโมเลกุลหนึ่งที่ใช้ในการติดต่อของแบคทีเรียสามารถป้องกันเซลล์มะเร็งไม่ให้แพร่กระจาย ระบบการติดต่อของแบคทีเรียสามารถบอกเซลล์มะเร็งให้ทำอะไรหรือแม้กระทั่งบอกให้ตาย

ระหว่างการติดเชื้อ แบคทีเรียส่งออกโมเลกุลซึ่งทำให้สามารถติดต่อระหว่างกัน โดยอาจบอกให้แบคทีเรียอื่นเพิ่มจำนวน หลบเลี่ยงจากระบบภูมิคุ้มกัน หรือแม้กระทั่งหยุดการแพร่กระจาย คณะนักวิจัยพบว่าถ้าพวกเขาให้โมเลกุลที่บอกให้แบคทีเรียหยุดแพร่กระจายแก่เซลล์มะเร็ง จะไม่เพียงทำให้เซลล์มะเร็งหยุดแพร่กระจาย แต่จะเริ่มตายอีกด้วย

คณะนักวิจัยให้โมเลกุลที่ใช้ในการติดต่อของแบคทีเรียที่ชื่อ ODDHSL แก่เซลล์มะเร็งตับอ่อนเพาะเลี้ยงของคน แล้วพบว่าเซลล์มะเร็งตับอ่อนหยุดการเพิ่มจำนวน ไม่เคลื่อนย้ายและเริ่มตาย

คณะนักวิจัยเลือกใช้เซลล์มะเร็งตับอ่อนเพราะว่าเป็นเซลล์มะเร็งที่ทนทานและยากที่จะกำจัดซึ่งสามารถเกิดขึ้นในร่างกายคน เพราะว่าใช้ได้ผลกับเซลล์มะเร็งตับอ่อน คณะนักวิจัยเชื่อว่าน่าจะได้ผลกับเซลล์มะเร็งชนิดอื่น ขณะนี้คณะนักวิจัยกำลังทดสอบประสิทธิภาพของวิธีดังกล่าวกับมะเร็งชนิดอื่น

ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเพียงการทดสอบในเซลล์เพาะเลี้ยง ดังนั้นต้องการการทดสอบในสัตว์ทดลองและในคนเพื่อดูว่าการรักษานี้ใช้ได้ผลจริงหรือไม่

ที่มา: University of Missouri-Columbia (2014, September 24). Bacterial 'communication system' could be used to stop, kill cancer cells, study finds. ScienceDaily. Retrieved September 29, 2014, from http://www.sciencedaily.com/releases/2014/09/140924145016.htm

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป