คณะนักวิจัยจาก National Institutes of Health (NIH) นำโดย Nancy J. Sullivan รายงานว่าเพียงครั้งเดียวของวัคซีนที่สร้างจากยีนของไวรัสอีโบลา 2 ยีนต่ออยู่กับ vector ที่สร้างจากไวรัสไข้หวัดของลิงชิมแปนซีหรือเรียกว่า chimp adenovirus type 3 (ChAd3) สามารถป้องกันลิงทั้ง 4 ตัวที่ได้รับเชื้อไวรัสอีโบลาปริมาณมาก 5 สัปดาห์หลังจากได้รับเชื้อ

คณะนักวิจัยยังแสดงอีกว่าการป้องกันจะอยู่นานมากขึ้นถ้าได้รับวัคซีนเพิ่มอีกตัวหนึ่ง โดยได้ให้วัคซีนอีโบลา ChAd3 แก่ลิงทั้ง 4 ตัวก่อนแล้วอีก 8 สัปดาห์ต่อมาให้วัคซีนที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพซึ่งสร้างจากยีนของไวรัสอีโบลาเชื่อมต่อกับ vector อีกตัวหนึ่ง (vector ที่สร้างจาก poxvirus) ผลปรากฏว่า 10 เดือนหลังจากได้รับเชื้อครั้งแรก สัตว์ทั้งหมด 4 ตัว ซึ่งได้รับทั้งสองวัคซีนได้รับการป้องกันอย่างเต็มที่จากการติดเชื้อด้วยไวรัสอีโบลาปริมาณมาก แสดงว่าการใช้วัคซีนเพิ่มขึ้นอีกตัวทำให้เกิดการป้องกันที่อยู่นาน

ปัจจุบันวัคซีนอีโบลา ChAd3 กำลังได้รับการทดสอบในขั้นเริ่มต้นของการทดสอบทางคลินิกในคนที่ NIH ใน Bethesda Maryland

ที่มา: NIH/National Institute of Allergy and Infectious Diseases (2014, September 8). Rapid and durable protection against Ebola virus with new vaccine regimens. ScienceDaily. Retrieved September 30, 2014, from http://www.sciencedaily.com/releases/2014/09/140908152930.htm

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป