Franck Bohbot นักถ่ายภาพและผู้ที่มีความสนใจในงานวรรณกรรมชาวฝรั่งเศส ซึ่งขณะนี้อาศัยอยู่ในนิวยอร์ก ได้ถ่ายภาพของห้องสมุดในหลายๆ เมืองทั่วโลก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการในปี 2012 ของเขาในชื่อ House of Books

ข้างล่างเป็นรูปภาพที่มีความหรูหรา สง่างามจากรูปภาพทั้งหมดที่ได้ถ่ายเก็บไว้

 

paris-france-national-liberary

                        รูปภาพของ France National Library กรุงปารีส

Paris – Mazarine Library

                        รูปภาพของ Mazarine Library กรุงปารีส

 

Rome – Angelica Library

                        รูปภาพของ Angelica Library กรุงโรม

 

Boston – Boston Public Library

                        รูปภาพของ Boston Public Library เมืองบอสตัน

 

Paris – Mazarine Library

                       รูปภาพของ Mazarine Library กรุงปารีส

 

Paris - François Mitterrand National Library

                        รูปภาพของ Francois Mitterrand National Library กรุงปารีส

 

Paris - Sainte Geneviève Library

                       รูปภาพของ Sainte Genevieve Library กรุงปารีส

 

Paris – Sorbonne University Library

                       รูปภาพของ Sorbonne University Library กรุงปารีส

 

Paris – Sorbonne University Library

                        รูปภาพของ Sorbonne University Library กรุงปารีส

 

Rome – Vallicelliana Library

                        รูปภาพของ Vallicelliana Library กรุงโรม

 

Paris – Sénat Library

                        รูปภาพของ Senat Library กรุงปารีส

 

Paris – Sorbonne University Library

                        รูปภาพของ Sorbonne University Library กรุงปารีส

 

Rome – Vallicelliana Library

                       รูปภาพของ Vallicelliana Library กรุงโรม

 

ที่มา: Soo-Jin Park. Gorgeous Photos of the World's Most Beautiful Libraries. HuffPost. Retrieved January 8, 2015, from http://www.huffingtonpost.com/2014/12/29/most-beautiful-libraries_n_6391600.html

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป