ด้วยความก้าวหน้าของอินเทอร์เน็ต การประมวลผลสารสนเทศแบบสื่อผสม  การคำนวณแบบคลาวด์ และ เทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ  ทำให้ ระบบการศึกษาออนไลน์ หรือ การเรียนออนไลน์ มีการเติบโต ก้าวหน้า รวดเร็วมาก ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานี้ ของประเทศจีน

ในช่วงปี 2011-2013 ในประเทศจีน เกิดบริษัทที่ให้บริการการเรียนออนไลน์ จำนวนมากราวกับดอกเห็ด เช่น

  • บริษัท Chuankee.com เกิดในปี 2011
  • บริษัท Fenbi.com เกิดในปี 2012
  • บริษัท 91Waijiao.com เกิดในปี 2012  ฯลฯ

โดยในช่วงเวลาเดียวกัน สถาบันการศึกษา & การฝึกอบรมแบบดั้งเดิม เริ่มก้าวเข้าสู่ ระบบการศึกษาแบบออนไลน์ ตามลำดับต่อเนื่องกัน  ตัวอย่างเช่น
Beijing Juren Education Group เปิดตัวบริการ Juren.cn เมื่อ กรกฎาคม 2013  Longwen Education  วางแผนลงทุนเข้าสู่ระบบธุรกิจออนไลน์ 50 ล้านหยวน รวมถึงบริษัทยักษ์ใหญ่ ด้านไอที เช่น Baidu, Google, Netease, Youku, Tencent, Kingsoft PowerWord และ Taobao ต่างเตรียมเครื่องมือในการจัดการข้อมูลออนไลน์

 

ตารางแสดง การเปิดบริการการเรียนออนไลน์ ในช่วง 7 เดือน ของปี  2013 ในประเทศจีน

เวลา บริษัท ธุรกิจหลัก การลงทุน
มกราคม 2013 51Talk การอบรมภาษาอังกฤษจากครูต่างประเทศ แบบตัวต่อตัว หลายล้านเหรียญสหรัฐ ร่วมกับ DCM
มกราคม 2013 Qqbaobao การแนะแนว ให้คำปรึกษาแก่แม่และเด็ก ซอฟต์แวร์การเรียน ร่วมกับหุ้นส่วน easy capital
มกราคม 2013 Baby bus ซอฟต์แวร์การสอน หลายล้านเหรียญสหรัฐ จาก Sunwelfund
มกราคม 2013 17zuoye ภาษอังกฤษสำหรับชั้นประถม และ การสอนคณิตศาสตร์ ร่วมกับ Sunwel fund
มกราคม 2013 Roam & Wander แอพการเรียนและบันเทิงสำหรับเด็กช่วง 2- 6 ขวบ ร่วมกับ WI Harper group
มกราคม 2013 61time สื่อบันเทิงที่ปฏิสัมพันธ์กับเด็ก -
มกราคม 2013 Fousedu แนะนำการไปศึกษาต่อต่างประเทศ หลายล้านเหรียญสหรัฐ ร่วมกับ DCM
กุมภาพันธ์ 2013 SmarTots แอพการศึกษาสำหรับเด็ก ร่วมทุนกัน SB China Venture capital
มีนาคม 2013 Kechenpai คอร์สวิชา คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต สื่อสาระผสม ร่วมทุนกับ Gobi
เมษายน 2013 Chuanke เนื้อหาวิชาสำหรับชั้นประถม และมัธยม ร่วมทุนกับ Baidu
มิถุนายน 2013 Alo7 การเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็อายุ 5-12 ปี ร่วมทุนกับ Quakomm Venture
มิถุนายน 2013 Hujiang การเรียนภาษาอังกฤษ -
มิถุนายน 2013 Eachbaby แอพพลิเคชั่นโมบายสำหรับผู้ปกครอง ร่วมทุนกับ Hejun Capital

หน่วยงาน Sina Education channel ได้ทำการวิจัย เรื่องระบบการศึกษาที่ผ่านเครือข่ายอินเทร์เน็ตของผู้ใช้ทั่วประเทศจีน พบว่าจำนวนแอพพลิเคชั่นทางการศึกษา มีมากกว่า 7 หมื่นชุด เมื่อ พฤศจิกายน 2014  โดยเน้นการวิจัยในเรื่อง เนื้อหาของชุดวิชา เทคโนโลยี  และระบบการปฏิสัมพันธ์  รวมถึงแสดง 200 อันดับแรกของแอพพลิเคชั่น จัดอยู่ในหมวดหมู่วิชา ภาษาต่างประเทศ ชุดวิชาสำหรับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ชุดข้อสอบ ตามลำดับ ผู้เรียนใช้เวลาเข้าเรียนในระบบราว 30 นาที ต่อวัน  คิดเป็นชุดวิชาเรียนภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 30.9 ผู้เรียนยินดีจ่ายค่าเข้าเรียน ในราคาที่ไม่สูงมากนัก  คิดเฉลี่ย ราวๆ 42 หยวน

บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านอินเทอร์เน็ต 3 แห่ง ในประเทศจีน  ได้ให้ความสนใจกับระบบการศึกษาออนไลน์ โดยเข้าสู่ธุรกิจนี้ คือ Baidu, Alibaba และ Tencent  บริษัท Alibaba เป็นบริษัทแรกที่เข้าสู่ธุรกิจนี้ เมื่อ June 2013 ด้วยแพลทฟอร์ม ที่ชื่อ  Taobao Classmate ในช่วง 3 เดือนแรกของการเปิดบริการ มีผู้เข้าใช้ 1 แสนคน ต่อ วัน  บริษัทTancent เข้าสู่ตลาดเมื่อ April 2014 ด้วยบริการที่ชื่อ  Tancent Classroom  ให้บริการข้อสอบ ในวิชาภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมปลาย  ปัจจุบัน มีนักเรียน จำนวน 33.86 ล้านคน

Baidu : เปิดบริการการเรียน/การสอน ออนไลน์เรียลไทม์ในประเทศจีน

ไป่ตู้ บริษัทไอทีสัญชาติจีน ชั้นนำของโลก ที่ตั้ง กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน  ก่อตั้งเมื่อ ปี 2000 จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แนสแด็ก  (Nasdaq: BIDU) ถือเป็นบริษัทจีนแห่งแรก ในปี 2014  มีมูลค่าในตลาด  สูงกว่า 8 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ มีผลิตภัณฑ์บริการมากมาย เช่น Baidu  search engine, Baidu Antivirus, Baidu PC Faster, Baidu Spark Browser, Hao 123, Baidu Cloud, Baidu Map เป็นต้น มีการคาดการณ์ว่า ไป่ตู้ จะเข้าสู่ธุรกิจ รถแท็กซี่  Uber

alt

บริษัทไป่ตู่  เพิ่งเปิดให้บริการ แพลทฟอร์มการศึกษาออนไลน์ ชื่อ Chuanke.com (โดยเข้าซื้อสิทธิ์มาครอบครอง เมื่อปี 2013) เป็นบริการเพื่อให้ องค์กร และ ส่วนบุคคล จัดทำคอร์ส นำเข้าเนื้อหาวิชา แบบออนไลน์ โดย ระบบ Chuanke.com อนุญาต ให้นักการศึกษา นำเข้าบทเรียนที่เป็นวิดีโอ แบบ live streaming ฉายแบบตามความต้องการ และ บทเรียนประเภทอื่นๆ เช่น การบ้าน แบบทดสอบ เอกสารการอ้างอิง ฯลฯ แบบโต้ตอบกันแบบเรียลไทม์ ระหว่างผู้สอน กับ นักเรียน  ไปตู้ ทำการตลาด โดยดีไซน์เทมแพลทการนำเข้าข้อมูลในรูปแบบต่างๆ รายงานสรุปการนำเข้า  มอบคูปอง เพื่อส่งเสริมให้เกิดเนื้อหาของวิชาที่มีคุณภาพสูงและสามารถให้ผู้เรียน เข้าเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ตามที่ต้องการ

นักเรียน สามารถใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อเข้าสู่ระบบการศึกษานี้ ในประเภทต่างๆ ได้  เช่น PC, smartphone, tablet รวมถึงสามารถรับข้อความเตือนจาก SMS Alert ได้อีกด้วย


อ้างอิง
1.China Online Education Industry Report 2013-2016
2.Baidu Launched Online Education Platform Chuanke
3.China Education Mobile Apps Exceeded 70,000 in Nov.2014

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป