alt

นิตยสาร TIME รวมกับพันธมิตร สำรวจและรวบรวมรายชื่อ 100 วรรณกรรมเยาวชนที่ดีที่สุดตลอดกาล โดยเพื่อเป็นเกียรติแก่วรรณกรรมที่ดีที่สุดสำหรับเยาวชน นิตยสาร TIME ได้รวบรวมรายชื่อวรรณกรรมที่ดีที่สุดสำหรับเยาวชนจากการปรึกษาหารือและการพิจารณาร่วมกันกับผู้รู้ เช่น Laureate Kenn Nesbitt (กวีสำหรับเด็ก) Leonard Marcus (ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์หนังสือเด็ก) the National Center for Children’s Illustrated Literature หรือ NCCIL Young Readers Center ของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน มูลนิธิ Every Child a Reader หรือ ECaR และ 10 ร้านขายหนังสืออิสระ

 

ตัวอย่าง 10 รายชื่อ วรรณกรรมเยาวชนที่ดีที่สุด ได้แก่ (ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ ชื่อผู้แต่ง และรางวัลที่ได้รับ)

  • The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian (2006) โดย Sherman Alexie ต
  • Harry Potter (1997-2007) โดย J.K. Rowling 
  • The Book Thief (2005) โดย Markus Zusak รางวัล Printz
  • A Wrinkle in Time (1962) โดย Madeleine L'Engle รางวัล Newbery
  • Charlotte's Web (1952) โดย E. B. White
  • Holes (1998) โดย Louis Sachar รางวัล Newbery
  • Matilda (1988) โดย Roald Dahl
  • The Outsiders (1967) โดย S.E. Hinton
  • The Phatom Tollbooth (1961) โดย Norton Juster
  • The Giver (1993) โดย Lois Lowry รางวัล Newbery

ติดตามรายชื่อ 100 วรรณกรรมเยาวชนที่ดีที่สุด จากการรวบรวมโดย นิตยสาร TIME และพันธมิตร และ ร่วมโหวตวรรณกรรมเยาวชนที่ดีที่สุดที่คุณชื่นชอบกับ นิตยสาร TIME ที่  http://time.com/100-best-young-adult-books/

 

อย่างไรก็ตาม คำจำกัดความของคำว่า ที่ดีที่สุด หรือ (the best) ของผู้ทำการสำรวจหรือนักอ่านแต่ละคนนั้นอาจแตกต่างกันไป ขึ้นกับเกณฑ์การตัดสินและมุมมองที่แตกต่างและหลากหลายของแต่ละบุคคลนั้นๆ  ดังนั้นนิยามความหมายและรายชื่อของของวรรณกรรมเยาวชนที่ดีที่สุดที่ชัดเจนและครอบคลุมทุกความต่างจึงยังเป็นประเด็นที่ไม่มีข้อสรุป

 

เพิ่มเติม:

คำว่า "วรรณกรรมเยาวชน (Young adult literature)"  ปัจจุบันส่วนใหญ่มักหมายความถึงงานเขียนที่เขียนขึ้นเพื่อวัยรุ่นอายุระหว่าง 12-18 ปี เนื้อหามักให้ผู้อ่านหลักซึ่งคือวัยรุ่นรู้จักและเข้าใจตัวเองรวมถึงสังคมและโลกรอบตัวของตนเองมากยิ่งขึ้น ดังนั้นเนื้อหาจึงอาจเกี่ยวข้องกับความกล้าหาญหรือด้านมืดของคนและสังคม อาจมีเรื่องของความรุนแรงและเพศเข้ามาเกี่ยวข้องตามเหมาะสม นอกจากนี้ตัวละครเอกมักเป็นวัยรุ่น และสไตล์การเล่าเรื่องมักดำเนินไปอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามคำว่า เยาวชน และ วรรณกรรม นั้นเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงตามสังคมและวัฒนธรรมในแต่ละช่วงเวลานั้นๆ ดังนั้นการนิยามความหมายและประเภทของวรรณกรรมเยาวชนจึงยังไม่ชัดเจน

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป