การอ่านตัวเลขดูเหมือนเป็นเรื่องปกติ ธรรมดา แต่บางครั้งการอ่านตัวเลขตามความเคยชินก็อาจไม่ถูกต้องเสมอไป วันนี้ลองมาดูกันว่าความเคยชินที่อ่านๆ กัน ถูกต้องหรือเปล่า ขอยกตัวอย่างการอ่านตัวเลขที่มีจุดทศนิยมกันก่อน หลักๆ ก็คือ

1. การอ่านตัวเลขหน้าจุดทศนิยม ให้อ่านแบบเต็มจำนวน สำหรับตัวเลขหลังจุดทศนิยมให้อ่านแบบเรียงตัว เช่น
    12.089  อ่านว่า สิบ-สอง-จุด-สูน-แปด-เก้า
     2.345  อ่านว่า สอง-จุด-สาม-สี่-ห้า

2. การอ่านตัวเลขทศนิยมของเลขเงินตราหรือหน่วยนับ ให้อ่านตามหน่วยเงินตราหรือหน่วยนับนั้นๆ เช่น
    9.50 บาท  อ่านว่า  เก้า-บาท-ห้า-สิบ-สะ-ตาง
    9.50 ดอลล่าร์  อ่านว่า เก้า-ดอน-ล่า-ห้า-สิบ-เซ็น
    9.50 เมตร  อ่านว่า เก้า-เมตร-ห้า-สิบ-เซ็น-ติ-เมตร

อ้างอิงจาก  หนังสือ อ่านอย่างไร และเขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พิมพ์ครั้งที่ 16, กุมภาพันธ์ 2546 หน้า 67-69

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป