ขอแนะนำเว็บใหม่ชื่อ Government Application Center ซึ่งเป็นศูนย์กลางของแอพพลิเคชั่นภาครัฐ (GAC) ภายในความรับผิดชอบของ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางและรวบรวม Government Mobile Application เพื่อให้บริการแก่ประชาชน

alt

ในเว็บไซต์ จะมีการรวบรวมแอพพลิเคชั่นของหลากหลายหน่วยงานมารวมไว้ และอธิบายรายละเอียดแต่ละแอพพลิเคชั่น พร้อมทั้งลิ้งค์ที่สามารถ Download แอพพลิเคชั่นได้ในทุกๆ OS ที่มีการจัดทำ

การจัดแบ่งหมวดหมู่ทำได้หลากหลาย มีทั้งการจัดแบ่งแบบ ตามรูปแบบการใช้ประโยชน์ , ตามหน่วยงาน และ ตามอุปกรณ์ที่ใช้งาน

กลุ่มผู้ใช้งาน มี 2 ลักษณะ คือ

1. กลุ่มประชาชนทั่วไป ภาครัฐอื่นและธุรกิจ และบริการเฉพาะกลุ่ม เพื่อหาข้อมูลของหน่วยงาน และข้อมูลสาธารณะ
2. กลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อใช้ข้อมูลที่ใช้ภายในราชการ

alt

แอพพลิเคชั่น ที่นำมารวบรวมไม่ได้มีแค่แอพพลิเคชั่นหลักของหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น แต่ยังมีแอพพลิเคชั่นอื่นๆ ที่ถูกสร้างขึ้นโดยหน่วยงานภาครัฐ แต่ใช้บริการข้อมูลทั่วไปที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนด้วย เช่น แอพพลิเคชั่นฮวงจุ้ยบ้านแปดทิศ ของ Nectec , แอพพลิเคชั่น My Act ของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

alt

 

alt

อ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.ega.or.th/Files/20140311043518.pdf , ค้นเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป