ในการจัดทำเว็บไซต์ หลายเว็บคงหนีไม่พ้นการต้องใช้ Banner มาตกแต่งหน้าเว็บ จุดประสงค์หลักของ banner นั้นคือต้องการใช้เป็นพื้นที่สำหรับโฆษณา หรือว่าอาจจะใช้ในการประกาศข่าวก็ได้

เมื่อก่อนการออกแบบ Banner นั้น มีขนาดหลากหลายมาก เรียกว่าแล้วแต่ผู้ออกแบบจะออกแบบกันมาได้เลย จนได้มีหน่วยงานที่ชื่อว่า IAB (Internet Advertising Bureau/Coalition for Advertising Supported Information and Entertainment) ได้ทำการสำรวจ และวิเคราะห์ banner ที่เหมาะสม และได้กำหนดมาตราฐานของ Banner ขึ้นมา ตามนี้

1. ขนาด 728 x 90 pixel หรือที่เรียกกันว่า billboard, banner หรือ super-banner สำหรับวางไว้ด้านบนของเว็บไซต์ เป็นที่นิยมที่สุด

20150211-banner2

2. ขนาด 300 x 250 pixel หรือที่เรียกกันว่า แบนเนอร์จตุรัส , หน้าต่างป็อบอัพ หรือ big box

20150211-banner1

3. ขนาด 160 x 600 pixel หรือที่เรียกว่า Skyscrapers หรือ แบนเนอร์ลอยด้านข้าง

20150211-banner3

นอกจาก ขนาดมาตราฐานข้างต้นแล้ว จริงๆผู้ออกแบบ สามารถใช้ขนาดอื่นๆ ได้ แล้วแต่สถานะการณ์และการออกแบบ ซึ่งยังมีขนาดที่นิยมอีกหลายขนาด และมีชื่อเรียกต่างๆ กันไป ดังนี้

Rectangles and Pop-Ups แบนเนอร์จตุรัส และหน้าต่างป็อบอัพ

– 300 x 250 IMU – (Medium Rectangle)
– 250 x 250 IMU – (Square Pop-Up)
– 240 x 400 IMU – (Vertical Rectangle)
– 336 x 280 IMU – (Large Rectangle)
– 180 x 150 IMU – (Rectangle)
– 300×100 IMU – (3:1 Rectangle)
– 720×300 IMU – (Pop-Under)

Banners and Buttons แบนเนอร์และปุ่มต่างๆ

– 468 x 60 IMU – (Full Banner)
– 234 x 60 IMU – (Half Banner)
– 88 x 31 IMU – (Micro Bar)
– 120 x 90 IMU – (Button 1)
– 120 x 60 IMU – (Button 2)
– 120 x 240 IMU – (Vertical Banner)
– 125 x 125 IMU – (Square Button)
– 728 x 90 IMU – (Leaderboard)

Skyscrapers แบนเนอร์ลอยด้านข้าง

– 160 x 600 IMU – (Wide Skyscraper)
– 120 x 600 IMU – (Skyscraper)
– 300 x 600 IMU – (Half Page Ad)

ทั้งนี้ โดยส่วนใหญ่มาตรฐานในการนำเสนอโฆษณาแบนเนอร์บนเว็บไซต์ที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถปรากฎภาพโฆษณาได้เร็วขึ้น อันเป็นการสร้างการจดจำตัวสินค้าได้เร็ว ตามกระแสการบริโภคเว็บไซต์ที่เร่งรีบและฉาบฉวย

โดยแนะนำเวลาในการนำเสนอโฆษณาแบบอนิเมชั่น (เคลื่อนไหว) เอาไว้ไม่เกิน 15 วินาที และขนาดไฟล์ในการโหลดแบนเนอร์ไม่เกิน 30-40 kb. ต่ำสุด 10 kb. สำหรับแบนเนอร์ Micro Bar

อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า ความกว้างของแบนเนอร์โฆษณา ตามมาตรฐานมักจะไม่เกิน 728 พิคเซล ก็น่าสงสัยว่าทำไมไม่กำหนดให้เป็นทศนิยมหลักสิบ ปัดเศษให้เป็น 730 พิคเซลไปเลย วันหนึ่งเป็นต้องถึงบางอ้อ

เหตุผลก็คือ เพื่อรองรับหน้าเว็บไซต์เวลาสั่งพิมพ์ผ่านทางเครื่องพิมพ์ปริ้นท์เตอร์ (Printer) นั่นเอง เวลาพิมพ์ออกมาจะเห็นความกว้าง และความยาวของแบนเนอร์พอดีกับหน้ากระดาษ ไม่เกินจนขาดหายไป

อ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.iab.net/wiki/index.php/Ad_banner , ค้นเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558.
อ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.oknation.net/blog/kittinunn/2009/02/23/entry-1 , ค้นเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558.
อ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ http://th.wikipedia.org/wiki/เว็บแบนเนอร์ , ค้นเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558.

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป