ปี 2014

การจ้างไอทีของตลาดตะวันตกหลักจะมาอย่างเด่นชัดจากบริษัทที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในเอเชีย การเพิ่มขึ้นของบริษัทในเอเชียที่ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาจากประเทศจีนและอินเดียจะทำให้เกิดการจ้างหลักผู้ที่มีความเชี่ยวชาญไอทีในขณะที่บริษัทตะวันตกจะยังคงแก้ปัญหาผลของวิกฤตเศรษฐกิจ ทำให้มีปัญหามากขึ้นในความแตกต่างระหว่างการจ้างทางตะวันตกและหน่วยงานในเอเชียจะเป็นมีการแก้ปัญหาไอทีในอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อไปทำให้ลดความต้องการเจ้าหน้าที่ทางไอทีของบริษัทตะวันตก

สามในห้าอันดับแรกของผู้ขาย handset เคลื่อนที่จะเป็นจีน การเข้าสู่ตลาดเกิดใหม่ของโทรศัพท์เคลื่อนที่ทำให้โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบดั้งเดิมไม่สามารถแข่งขันกับ Apple และ Samsung รวมถึงทำให้ต้องต่อสู้เพื่อให้เกิดความแตกต่างจากผู้ขายรายใหม่ที่มีความเชื่อมั่นสูงที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดคือ Huawei และ ZTE ผู้ขายชาวจีนมีโอกาสที่จะได้รับผลประโยชน์อย่างมากในตลาดจีนท้องถิ่นสำหรับสมาร์ทโฟนและขยายไปยังพื้นที่อื่นเพราะว่านี่ไม่ใช่เป็นเพียงปรากฏการณ์ตลาดเกิดใหม่

อุปกรณ์ที่เป็นของพนักงานจะได้รับการยอมรับโดยมัลแวร์ (malware) มากกว่าเพิ่มเป็นสองเท่าอัตราอุปกรณ์ที่เป็นของบริษัท Gartner กล่าวว่าบริษัทซึ่งนำ BYOD (bring your own device) มาใช้ควรมีนโยบายที่ชัดเจนซึ่งพูดถึงอุปกรณ์ที่เป็นของพนักงานอันไหนจะได้รับอนุญาตและอันไหนจะถูกห้าม ในยุค BYOD ผู้เชี่ยวชาญทางความปลอดภัยจะต้องการเพื่อติดตามอย่างแข็งขันการประกาศในภาวะเสี่ยงสูงและเหตุการณ์ทางความปลอดภัยเกี่ยวกับอุปกรณ์เคลื่อนที่และการตอบสนองที่เหมาะสมกับการปรับให้ทันสมัยของนโยบาย

การใช้ซอฟต์แวร์ที่เกิดจากการเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีที่ทำงานอย่างฉลาดจะเพิ่มขึ้น 25 เปอร์เซ็นต์ อุปกรณ์เช่น เครื่องขายสินค้าแบบหยอดเหรียญหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ขณะนี้มีซอฟต์แวร์ประกอบเข้าในตัวและเซ็นเซอร์กำลังถูกเชื่อมต่อไปยังอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างและรับข้อมูล การติดต่อระหว่างเครื่องมือกับเครื่องมือนี้มีผลให้เกิดค่าใช้จ่ายของซอฟต์แวร์ใหม่

คำสั่งของสหภาพยุโรปจะผลักดันการออกกฎหมายเพื่อปกป้องงาน ลดการย้ายฐานการผลิตไปต่างประเทศ 20 เปอร์เซ็นต์จนถึงปี 2016 Gartner คาดหวังที่จะเห็นสหภาพยุโรปออกคำสั่งก่อนปลายปี 2014 เพื่อปกป้องงานในท้องถิ่น และคาดการณ์โอกาสสำหรับบริษัทเพื่อลงทุนต่อไปในส่วนที่มีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าของยุโรป หรือในพื้นที่ที่ตั้งอยู่ในท้องถิ่น ซึ่งค่าใช้จ่ายอาจถูกกว่า

การรวมตัวของตลาดจะลดความสำคัญ 20 เปอร์เซ็นต์ของร้อยอันดับแรกผู้ให้บริการไอที คลาวด์ (Cloud) ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ความสามารถในการเคลื่อนที่ และโซเชียลมีเดีย (social media) ตามด้วยความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจทั่วโลกอย่างต่อเนื่องจะกระตุ้นการปรับโครงสร้างของเกือบหนึ่งล้านล้านดอลลาร์ตลาดบริการไอที

ปี 2015

ความต้องการข้อมูลขนาดใหญ่จะสูงถึง 4.4 ล้านงานทั่วโลก แต่มีเพียงหนึ่งในสามของงานเหล่านั้นจะได้ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ Gartner กล่าวความต้องการข้อมูลขนาดใหญ่กำลังเพิ่มขึ้นและบริษัทจะต้องการคิดทบทวนใหม่ถึงความสามารถและทักษะในการตอบสนองต่อโอกาสนี้ งานที่ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่จะทำให้เกิดผลประโยชน์ในด้านการแข่งขันและการเงินที่แท้จริงต่อหน่วยงาน ประเด็นสำคัญของความท้าทายในการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ของงานเหล่านี้คือบริษัทต้องการคนที่มีทักษะใหม่ การบริหารข้อมูล การวิเคราะห์ และความเชี่ยวชาญทางธุรกิจ และทักษะที่ไม่ใช่ดั้งเดิมจำเป็นสำหรับการเข้าถึงคุณค่าของข้อมูลขนาดใหญ่ รวมถึงนักศิลปะและนักออกแบบสำหรับการใช้ภาพเพื่อแสดงข้อมูล (data visualisation)

บริษัท 90 เปอร์เซ็นต์ จะเลี่ยงการเคลื่อนกำลังพลอย่างกว้างๆ ของ Window 8 Gartner กล่าวอ้างว่าบริษัทส่วนใหญ่และผู้ขายที่บริหารอย่างไว้ใจได้ของบริษัทไม่พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงไปสู่ Window 8 ในขณะที่ Microsoft ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีหนึ่งสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่ขั้นสูงกว่า ตลาดจะใช้เวลาเพื่อความสมบูรณ์ และขณะนี้บริษัทส่วนใหญ่จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง

40 เปอร์เซ็นต์ของพันหน่วยงานทั่วโลกจะใช้การเรียนรู้ผ่านเกม (gamification) เป็นกลไกเบื้องต้นเพื่อเปลี่ยนแปลงการดำเนินการของธุรกิจ บริษัทใช้การตอบกลับ การวัดผล และสิ่งจูงใจ ซึ่งเป็นเทคนิคที่เหมือนกับนักออกแบบเกมใช้ เพื่อทำให้ผู้เล่นรู้สึกสนใจและเพื่อทำให้สำเร็จข้อผูกพันที่จำเป็นสำหรับการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการธุรกิจ Gartner ทำนายว่าตลาดทั่วโลกจะเติบโตจาก 242 ล้านดอลลาร์ในปี 2012 ถึง 2.8 พันล้านดอลลาร์ในปี 2016

ปี 2016

อิเล็กทรอนิกส์ฉลาดที่สวมใส่ได้ (wearable smart electronics) ในรองเท้า รอยสัก และเครื่องประดับจะเกิดขึ้นเป็นอุตสาหกรรม 10 พันล้านดอลลาร์ Gartner กล่าวอ้างส่วนใหญ่ของรายได้จากอิเล็กทรอนิกส์ฉลาดสวมใส่ได้ในช่วงสี่ปีถัดไปจะมาจากรองเท้ากีฬาและการติดตามการออกกำลังกาย อุปกรณ์เพื่อการสื่อสารสำหรับหู และการส่งอินซูลินอัตโนมัติสำหรับโรคเบาหวาน อิเล็กทรอนิกส์ฉลาดสวมใส่ได้เช่นตัวติดตามการออกกำลังกายใช้การวิเคราะห์ข้อมูลหรือบริการซึ่งสร้างข้อมูลลงลึกที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สวมใส่ การประยุกต์ใช้และบริการจะสร้างคุณค่าใหม่สำหรับผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรวมกับความชอบส่วนบุคคล ที่ตั้ง การรับรู้ชีวภาพ (biosensing) และข้อมูลทางสังคม (social information)

ปี 2017

40 เปอร์เซ็นต์ของข้อมูลการติดต่อของบริษัทจะรั่วไหลใน Facebook เนื่องจากการใช้เพิ่มขึ้นของอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อการประสานงานของพนักงาน Gartner กล่าวว่าในขณะที่หน่วยงานจำนวนมากกังวลอย่างถูกต้องตามเหตุผลเกี่ยวกับการปรากฏร่วมกันทางกายภาพของการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ของผู้บริโภคและของบริษัทซึ่งมีปฏิกิริยากับโครงสร้างพื้นฐานของไอที มีการอภิปรายน้อยเกี่ยวกับเทคโนโลยีซึ่งอนุญาตการขนส่งข้อมูลระหว่างการประยุกต์ใช้ที่ควบคุมโดยบริษัทและการประยุกต์ใช้ของผู้บริโภค ปฏิกิริยาเหล่านี้ยากที่จะติดตามและเทคโนโลยีเพื่อควบคุมการขนส่งยากกว่าที่จะสร้างและจัดการ

ที่มา: Gartner's Technology Predictions for 2014,2015 and 2016. Retrieved March 22, 2015, from http://www.alibabaoglan.com/blog/gartners-technology-predictions-2014-2015-2016/

 

biotec

mtec

nectec
nanotec
entec

tsp

AIMI

nctc

ตราโลโก้ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ (Logo of National Security and Dual-Use Technology Center: NSD)

ตราโลโก้ ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา (Toxicology and Bio Evaluation Service Center)

 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป